Ngôn ngữ
92

Con trai Thủ tướng: Hình ảnh Từ Thánh lễ đầu tiên của Ngài trong nghi thức cũ

Vào Chủ nhật Lễ Hiện Xuống, Cha Tymoteusz Szydło, con trưởng của Thủ Tướng Ba Lan Beata Szydło (54 tuổi), đã cử hành Thánh Lễ đầu tiên với nghi thức Cũ tại Nhà Thờ Thánh Giá ở Krakow. Cha Szydło nói …
Viết một bình luận …