Jazyk
Zobrazení
214
Beno 19 1

Pozvaní mají raději svět a věci v něm

16Ježíš mu řekl: „Jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval mnohé. 17A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným: ‚Pojďte, protože vše už je připraveno.‘ 18I začali se všichni stejně vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ 19A druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ 20A další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘ 21Když otrok přišel, oznámil to svému pánu. Tu se hospodář rozhněval a svému otroku řekl: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘ 22A otrok řekl: ‚Pane, stalo se, co jsi přikázal, a ještě je místo.‘ 23A pán řekl otroku: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil. 24Neboť vám pravím, že nikdo z těch mužů, kteří jsou pozváni, neokusí mé večeře.‘“ Lk 14. kap.

Napsat komentář
Beno
pete13 14.3.2018 21:11:36
Greek dance - Zorba (club remix) 1 127 365 zhliadnutí
pre henta ;-)
Studium bible Scotta též přimělo opustit Lutherovo a Kalvínovo učení o ospravedlnění a jejich terminologii jako okopírovanou ze soudních síní. Luther s Kalvínem tvrdili, že člověk může být ospravedlněn na základě pouhé víry, nikoli na základě víry projevované skutky lásky, jak tvrdí katolická církev. …
Více
henta se to líbí. 
Přítel
Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Lidé se zajímají více o přízemní věci, než o Boží slovo. Vlastní spásu zanedbávají jako Ezau. Prvorozenství vymění za obsah talíře.
henta se to líbí. 
miňocraft se to líbí. 
henta
My se nemáme čeho bát!
/jenom hříchu, ten odmítáme/
janevanj před 8 minutami Učeník Kristov zanechá všetko svojej rodine a zoberie si len svoje osobné veci ako apoštol Peter aby zostal svetu za blázna
janevanj
Učeník Kristov zanechá všetko svojej rodine a zoberie si len svoje osobné veci ako apoštol Peter aby zostal svetu za blázna ...
henta se to líbí. 
Beno
Také učedníci vědí, že jsou Ježíšovými učedníky. Uposlechli Slovo a následují Pána.
33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.“ Lk 14. kap.
henta se to líbí. 
janevanj
Boh vie kto sú Jeho učeníci a tých vedie aj tŕnistou cestou kde v mysli všetko opúšťali a opúšťajú ... Učeníci a ani apoštol Pavol sa nenechal vyživovať inými, ale poctivo a tvrdo pracoval s tým že ani nikoho nezamestnával aby ho živili a na neho robili.
Beno
Na jednom každém záleží, zda slyší Slovo a poslechne, nebo bude hledat výmluvy.
33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.“ Lk 14. kap.
janevanj
byl zloděj: spravoval pokladnu a bral z toho, co se do ní dávalo.

Poctivá práca v pote svojho ťažkého života s nesením Kríža je ovocím spravodlivosti a darovanie z nadbytku aj nečakanými krokmi je rozsievanie Pokoja.
henta
Zde je inspirace pro ty co to myslí vážně: Dlaně

cituji např: "Ježíš přišel jako Král, proto mohl žít
životem žebráka. Hledal učedníky mezi
deklasovanými živly..."


Najdou se tam i myšlenky ohledně opuštění
nevěsty, opuštění systemu a spousta dalších
Beno
Někteří lidé neumí odolat pokušení. Slyší Slovo, ale konají podle svého pozemského myšlení. Jejich dům padne.

1Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých.2Připravili tam Ježíšovi hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu.3Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a … Více
janevanj
Chtěl bys následovat Ježíše a přitom si uhájit své peníze?

Božia Láska sa prejavuje len pokornom srdci. Duše viac škodí pýcha, ktorá si nechce priznať svoje hriechy. Ježiš ako Spasiteľ dáva prednosť dušiam ktoré môžu často padať ale vždy sa kajajú u Jeho nôh. Ježiš je Svetlo a Oheň duše v ktorej dáva poznávať jej hriechy ako aj ich spaľovať bez toho aby zhorel hriešnik, ale nie je to … Více
Beno
Bohatí pozvaní nepřijdou na večeři. Jsou připoutáni svým polem, svými voly, svou nevěstou. Chudá vdova dala všechno. Bude večeřet s Pánem.
henta se to líbí. 
Beno
Chtěl bys následovat Ježíše a přitom si uhájit své peníze? Ježíš to řekl jasně:
33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.“ Lk 14. kap.
Já dodávám - každý, kdo neopustí všechno, co mu náleží, si pouze namlouvá, že je Ježíšovým učedníkem. Takový slyší Slovo, ale podle Slova nekoná. Jeho dům padne.
1Rozhlédl se a pozoroval, jak bohatí dávají do … Více
henta se to líbí. 
janevanj
Evanj. Mt. kap. 17, ods. 24-27 : Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ 25 On vravel: „Platí.“ Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“ 26 On odpovedal: „Od cudzích.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda … Více
miňocraft se to líbí. 
Beno
33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk 14. kap.
Tvé ALE nezbavuje učedníky povinnosti plnit Ježíšovy příkazy. Aby mohl být učedník očištěn od hříchů, musí se vzdát všeho, co má. Pokud to neučiní, čeká ho osud Ananiáše a Safiry i s klamným přesvědčením, jak je sám u sebe moudrý, když ohýbá Slovo.
S Ježíšovými příkazy se nepolemizuje, … Více
henta se to líbí. 
henta
Nejhorší je opustit svoje zlozvyky,
či jinak dělat násilí sobě samému.
To bolíííí .:-)
Ale má to jedno plus, to předpokládá,
že jsem už objevila v čem si dělat násilí.
janevanj
Ježíšův příkaz - prodat vše a rozdat chudým, platí pro všechny jeho následovníky. V podobenství výše vidíme, že věci tohoto světa člověka spoutávají. Mnozí pro časné obětují věčné. Jeden pro pole, druhý pro pár volů, třetí pro nevěstu.
Blahoslavení, kteří slyší a konají.


K Životu večnému ale vedú Slová a ich denné žitie podľa 1. Listu Jánovho kap. 1 ods. 7 :
Ale ak chodíme vo svetle, ako … Více
Beno
Kdo neposlechne Ježíšův příkaz, nemůže být jeho učedníkem. Kdo se nevzdá všeho, co má, nemůže Krista následovat. Zůstane stát na místě, poután věcmi tohoto světa.

25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: 26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese … Více
Beno
Ježíšův příkaz - prodat vše a rozdat chudým, platí pro všechny jeho následovníky. V podobenství výše vidíme, že věci tohoto světa člověka spoutávají. Mnozí pro časné obětují věčné. Jeden pro pole, druhý pro pár volů, třetí pro nevěstu.
Blahoslavení, kteří slyší a konají.