Clicks60
vi.news

Bergoglio mặc thường phục trong cuộc họp Dòng Tên

Dòng Tên Bolivian xuất bản trên Jesuitas.org.bo một bài viết về các Tướng lãnh Dòng Tên từng đến thăm đất nước.

Trong số đó có Cha Pedro Arrupe (1907-1991), người dẫn thánh hội vào tình trạng suy đồi chưa từng thấy.

Arrupe đã viếng thăm Bôlivia hai lần, lần thứ hai vào tháng 8 năm 1979 tham gia một cuộc họp tại Nam Kỳ với các Giám đốc Nghiên cứu Dòng Tên của Peru, Bôlivia, Paraguay, Chile, Uruguay và Argentina.

Sau đó, Cha Jorge-Mario Bergoglio, Giáo hoàng tương lai, cũng là một phần của cuộc họp.

Một bức ảnh được chụp vào thời điểm đó cho thấy Arrupe ăn mặc như một linh mục ở trung tâm, trong khi Bergoglio ở phía sau bên trái ông ta mặc quần áo như một giáo dân.

Có khả năng, Bergoglio tại thời điểm đó không còn thuộc giáo khu của Dòng Tên Argentina.

#newsPdadqlhuyz