언어
클릭 수
1.1천
ciasteczkowy potwór

LITANIA DO ŚWIĘTYCH ŻOŁNIERZY

Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże-zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże-zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty,Boże-zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże- zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi-módl się za nami
Święty Józefie obrońco świętej Rodziny-...
Święty Michale Archaniele wodzu Wojska Niebieskiego-...
Święci Aniołowie z hufców orężnych- módlcie się za nami
Święty Longinie, który otworzyłeś Serce Jezusowe-...
Święty Expedycie i święci Ermogenie, Kajusie, Aristonikusie, Rufusie i Galatusie
z 13-tego Legionu z Mitileny, zwanego piorunującym- módlcie się za nami
Święty Ischirionie-...
Święty Hezychiuszu-...
Święty Montanie-..
Święci Felinie i Gracynianie-módlcie się za nami
Świeci Bazylidesie, Cyrynie, Naborze i Nazariuszu-...
Święci Atanazy, Aleksandrze, Cyrylu, Klaudiuszu, Mikołaju, Teofilu, Walerianie,
Julianie, Herakliuszu i nie wymienieni z 12-tego Legionu rzymskiego,
zwanego Fulminata-Błyskawica- módlcie się za nami
Święty Jerzy- módl się za nami
Święty Florianie-...
Święty Marcinie-...
Święty Maurycy i święci żołnierze Legionu Tebańskiego- módlcie się za nami
Święty Teodorze- módl się za nami
Święty Demetriuszu z Salonik-
Święty Eustachy-...
Święty Sebastianie-...
Święty Krzysztofie-...
Święty Oswaldzie-...
Święta Joanno d'Arc-...
Święty Ignacy Loyola-...
Święty Hieronimie-...
Święty Janie Boży-...
Święty Rafale Kalinowski-...
Święci rycerze- módlcie się za nami
Święci żołnierze i oficerowie-...
Święci powstańcy-...
Święci i Święte Męczennicy-...
Polegli w obronie Polski-...
Męczennicy z Katynia-...
Żołnierze z obozów i łagrów-...
Pomordowani Żołnierze Polski Podziemnej-...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- przepuśc nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- zmiłuj się nad nami!

V. Módlcie się za nami Święci Żołnierze
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ:
Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna Miłości nas kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających,
prosimy Cię przez zasługi i przyczynę świętych męczenników, abyśmy doczekali przyjścia Królestwa Jezusa Chrystusa
w Ojczyznie naszej i na świecie, a Tobie oddali chwałę teraz i na wieki wieków. Amen.l

댓글 쓰기…
sąsiad od serca 이(가) 이 게시물을 Czy Powstanie Styczniowe było potrzebne? 에 언급했습니다.
Slawek
Bóg zapłać.
Na cześć św. Joanny d'Arc - dałem imię mojej córce.
sąsiad od serca
Przyzywajmy świętych żołnierzy w tym czasie burzliwym, by przyprowadzili Polaków do Pana Jezusa Chrystusa Króla królów
huzar
Korzystajcie drodzy rodacy z tej Litanii, bo święci żołnierze pragną nam pomagać. Mi osobiście po niej łatwiej mówić rózaniec. Muszę tu wspomnieć o słudze Bożym Anatolu Kaszczuku, oficerze Wojska Polskiego, założycielu w Polsce Legionu Maryji (to druga armia Matki Bożej po Rycerstwie Niepokalanej). Aby coraz więcej Polaków ratowało się pod Jej Niepokalanej płaszczem Królowej i Hetmanki naszego Wojska
huzar
O widzę, że Ciasteczkowy mnie właśnie wyręczył, bo miałem według życzenia przesłać aby było bardziej dostępne. Dzękuję.
ciasteczkowy potwór
piękna litania była u HUZARA , ale nie widoczna, więc postanowiłem ją poprawić by była bardziej widoczna, polecam!!!