Język
Wyświetlenia
1,7 tys.
ŚW.FILOMENA 1 2

Apel o modlitwę w intencji Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce

„Trzeba bowiem ażeby Królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)

Prześlij tę informację wszystkim znajomym, będzie to potęga modlitwy, szturm błagalny do Nieba, głos udręczonego ludu.

Apel o Modlitwę w Intencji Intronizacji

19 marca 2018 roku
łączymy się wszyscy w

MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski – aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie poddały Polskę pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Go Królem przez oficjalny i zewnętrzny Akt Intronizacji

Intronizacja jest ratunkiem dla naszego Narodu, gdyż, kiedy Jezus Chrystus będzie Królem Polski, wtedy to On zakończy konflikty i nieporozumienia i nastąpi pokój.

19 marca – Uroczystość Świętego Józefa – to piękny moment, w którym łącząc nasze modlitwy przez wspólny Różaniec, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Maryi i Jej Przeczystego Oblubieńca i Opiekuna Kościoła Powszechnego, Świętego Józefa, zaniesiemy nasze błagania o Intronizację Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim, aby Jezus Chrystus, Władca całego świata i wszechświata, nasz Stworzyciel, Przyjaciel, i Zbawiciel uznany został przez całą ludzkość Królem każdego narodu a wtedy zapanuje pokój w naszych sercach i wszystkich narodach.

Jezus Chrystus jest prawdziwie królem, którego zapowiadali prorocy. W Uroczystość Świętego Józefa usłyszymy podczas czytań mszalnych następujące proroctwo z Księgi Samuela:

Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.

Złączmy się w braterskiej jedności w poniedziałek,
19 marca 2018 roku – dzień Modlitwy Różańcowej w intencji Intronizacji.
Módlmy się w tym dniu prywatnie, we wspólnotach, i kościołach.
Niech będzie to modlitwa wynagradzająca z prośbą o Intronizację.


za: isidorium.blogspot.com/…/apel-o-modlitwe…

________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Módlcie się gorąco i nie poprzestawajcie, bo wielka jest walka o Moje Królestwo

Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .


MATKA BOŻA: MÓDLCIE SIĘ, O UZNANIE CHRYSTUSA ZBAWICIELA SWOIM KRÓLEM

KS. S. MAŁKOWSKI: Potrzebny jest teraz pełny udział w Intronizacji obu władz (kościelnej i państwowej) na wzór ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.

NIESTETY, TO NIE BYŁA INTRONIZACJA


I POSŁUCHAJ:

Ks. dr Paweł Murziński: Prawdziwa Dobra Zmiana będzie wtedy, kiedy rządy człowieka zamienimy na rządy Boga, Jedynego Prawdziwego Króla
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w NA DZISIAJ: Apel o modlitwę w intencji Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce.
ŚW.FILOMENA
19 marca 2018 roku
łączymy się wszyscy w

MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski – aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie poddały Polskę pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Go Królem przez oficjalny i zewnętrzny Akt Intronizacji