Clicks2.6K
Anty_modernista
4

Izaak Stolzman – Zdzisław Kwaśniewski

Był Żydem rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD, „wcielony” w Polaka do organizowania nadzoru UB na terenach Pomorza Zachodniego i Północnego. Pod koniec lat czterdziestych zmienia nazwisko na Kwaśniewski i przyjmuje imię Zdzisław. NKWD zaopatruje go w dyplom ukończenia medycyny w Poznaniu i niezbędne dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego zawodu lekarza.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Stolzman dowodzący oddziałem NKWD w latach 1945-1947 – dopuszcza się zbrodni ludobójstwa na: jeńcach niemieckich, marynarzach szwedzkich, żołnierzach AK, NSZ i innych formacji zbrojnych. Dokonuje egzekucji w okolicach Borne, Sulinowo (Gross Born), w nie istniejącej obecnie wsi Doderlage, w Berkniewie (Barkenbrucke) koło Bornego Sulimowa, po którym zostały szczątki fragmentów zniszczonych domów. Na terenie tym, będącym poligonem wojsk sowieckich, w okolicznych lasach grzebał swoje ofiary, których kości jeszcze obecnie są odnajdywane.

Stolzman vel Kwaśniewski pod koniec lat 40 -tych i na początku 50 -tych, z rozkazu władz NKWD nadzorował i koordynował zbrodniczą działalność powiatowych i miejskich urzędów bezpieczeństwa publicznego w Drawsku, Białogardzie, Szczecinku, Wałczu, Kołobrzegu, Połczynie, Jastrowie i Okonku. Uczestniczył również w zbrodniach UBP w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Ustce, Koszalinie i Elblągu. Oprawca ten pozbawiał życia więźniów przez rozstrzeliwanie, wieszanie, a także gazowanie, jak np. w gdańskiej siedzibie NKWD i przez wstrzykiwanie trucizny, co było wyłączną jego specjalnością.

Pułk. Izaak Stolzman dał się też poznać w 1947 r. uczniom gimnazjum w Wałczu. “Nadzorował” z ramienia UB sprawę założenia nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie Gimnazjum Ogólnokształcącego, której przywódcą konspiracyjnym był Bogdan Szczucki. Działalność tej grupy polegała m.in. na zdejmowaniu flag wywieszanych z okazji komunistycznych rocznic, rozrzucaniu ulotek, głośnym skandowaniu ”Precz z komuną!!!” lub “Pachołki Rosji”. Próbowali oni zwrócić uwagę na stalinowskie zbrodnie, których m.in. dopuszczał się Stoltzman.

Poczynania Izaaka Stoltzmana vel Kwaśniewskiego były częścią działań sowieckich grup operacyjnych w likwidacji członków polskiego ruchu oporu. Były to grupy kontrwywiadu sowieckiego, działające na terenie Polski zawsze i przede wszystkim przez przydzielonych specjalnie agentów. W czasie okupacji niemieckiej wywiad sowiecki rzucił na teren Polski tysiące swoich agentów, wśród których był Stolzman. Zadaniem ich było ustalenie osób oraz danych o polskim ruchu podziemnym po to, aby mieć adresy i nazwiska osób do likwidacji po wkroczeniu wojsk sowieckich. Byli oni nazywani “łowcami AK-owskich głów”.

Izaak Stolzman vel Kwaśniewski podejmuje się zacierania swojej zbrodniczej działalności zamykając usta świadkom pod groźbą utraty życia.

W roli lekarza zamieszkał w Białogardzie przy ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie Dworcowej). Przepoczwarza się w katolika, co wynika z księgi zawartych małżeństw kościoła parafialnego w Białogardzie, w którym 6 lutego 1954 r. zawarł związek małżeński. Zdzisław Kwaśniewski, ur. w 1921 r. w ZSRR poślubił Aleksandrę Pałasz, ur. 28 grudnia 1929 r. w Wilnie, z zawodu pielęgniarkę. Z małżeństwa tego w domu przy ówczesnej ul. Bohaterów Stalingradu 10, urodził się 15 listopada 1954 r. Aleksander – były prezydent i jego siostra Małgorzata Sylwia, o której wiadomo tylko tyle, że jest w Szwajcarii dyrektorem banku. A. Kwaśniewski nie mówi o niej nic. W miejscowym kościele NMP nie ma ich metryki chrztu.

Ojciec A. Kwaśniewskiego zmarł w 1990 r i bez rozgłosu został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Matkę pochowano w 1995r przed wyborami prezydenckimi. Miała ona pogrzeb katolicki na cmentarzu warszawskim, dzięki uzyskaniu zaświadczenia od proboszcza kościoła parafialnego w Białogardzie. Fakt ten A. Kwaśniewski, bez zachowania prywatności, sprytnie wykorzystał w kampanii prezydenckiej, by zyskać na wiarygodności jako katolik.

Aleksander Kwaśniewski

Jego synem był Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stolzman
W okresie PRL działacz komunistycznej PZPR (od 1977) aż do jej upadku w 1989 roku.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.

Izaak Stolzman / Dziennik gajowego Maruchy
Kim był ojciec prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - Zdzisław Kwaśniewski?
SZATANSKIE DRZEWO: Aleksander Kwaśniewski (Izzak Stolzman)
"Czy Kwaśniewski to Stolzman?"
prof. Pawłowicz: Holokaust Polaków trwał też po II wojnie światowej
Holokaust Polaków trwał też po II wojnie.

Światło,

Różański,

J. Berman,

Fejgin,

St. Michnik,

H. Wolińska,

L. Brystygierowa i podobne Bestie mordowały w katowniach i sądach tysiące polskich Patriotów w latach 50-tych.

IZRAEL, czy ci ŻYDZI są winni zbrodni na Polakach?
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Anty_modernista
Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:
Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III- 2, SUSW Warszawa).
Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach…More
Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:
Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III- 2, SUSW Warszawa).
Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

Jerzy Albrecht - Finkelstein
Amsterdamski - Saul Henrykowski
Stanisław Arski - Apfelbaum
Stefan Arski - Artur Salman
Bronisław Baczko - Gideon
Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld
Bolesław Bierut - Rotenschwanz
Alef Bolkowiak - Alef Gutman
Michał Boni - Jakub Bauer
Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg
Wiktor Borowicki - Aaron Berman
Marek Borowski - Szymon Berman - jego wuj - Jakub Berman
Stefan Bratkowski - Blumstejn
Stanisław Brodzki - Bronstejn
Jan Brzechwa - Jan Worobiec
Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego
August Chełkowski - Dawid Cnajbaum
red. Kamila Chilińska - Halpern
Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum
Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein
Bernard Cukier - Kolski
Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman
Marek Czekalski (prezydent Łodzi) - Wachter
Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum
Ostap Dłuski - Adolf Langer
Jan Dobraczyński (pisarz) - Gutmacher
Ludwik Dorn - Dornbaum
Andrzej Drzycimski - Abraham Engel
Lech Falandysz - Aaron Fleischman
Arkady Fidler - Efroim Trusker
Pawel Finder - Pinkus
Aleksander Ford - Liwczyc
Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz
Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg
Bronisław Geremek - Berele Lewartow
Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken
Henryk Goryszewski - Jakub Glikman
Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 1968
Maria Górowska (sędzia) - Sad lub Berger
Halina Górska - Rasa Kugelschwanz
Alina Grafowska - Rasa Rotenfisch
Hanna Gronkiewicz-Waltz - Haka Grundbaum
Ryszard Marek Wroński - Goldberger
Wiktor Grosz - Izaak Medres
Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz
Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u
Aleksander Hall - Miron Hurman
Marian Hemar - jan Marian Herscheles
Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond
Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz
Józef Hubner - Dawid Szwarc
Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith
Henryk Jabłoński - Apfelbaum
Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit
Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska
Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet
Piotr Jasienica - Lech Benar
Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman
Mieczysław Jastrun - Agatstein
Tomasz Jastrun s. Mieczysława - Agatstein
Kalina Jędrusik - Makusfeld
Roman Juryś - Chaim Szacht
Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein
Ida Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?
Andrzej Kern - Dawid Ginsberg
Jan Kobuszewski - Weisleder
adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer
Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman
Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman
Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf
Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego
Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman
Helena Kozłowska - Bela Frisch
Stanisław Krajewski - Abel Kaimer
Hanna Krall - Haka Rejchgold
Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum
Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg
Edward Krzemień (dziennikarz GW) - Wolf
Kunicki - Goldfinger
Kazimierz Kuratowski - Kuratow
Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman
Jacek Kuroń - Icek Kordblum
Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman
Jolanta Kwaśniewska -Konty - Kohn
Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch
Janusz Lewandowski - Aaron Langman
Olga Lipińska - Fajga Lippman
Teresa Liszcz - Rasa Lankamer
Jan Lityński - Jakub Leman
Lubiejski - Zygielman
Łozowski - Salomon Abramowicz
Aleksander Łuczak - Dawid Lachman
Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)
Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith
Marek Markiewicz - Samuel Moritz
Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
Jacek Merkel - Samuel Nelken
Adam Michnik - Aaron Szechter
Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum
Leszek Moczulski - Robert Berman
Karol Modzelewski - Samuel Mendel
Zygmunt Modzelewski - Fischer
Jerzy Morawski - Izaak Szloma
Stanisław Nadzin - Gutman
Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum
Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer
Róża Ochabowa - Grunbaum
Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein
Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemek)
Jan Olszewski - Izaak Oksner
Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg
Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach
Janina Paradowska - Rachela Busch
Jan Parys - Haim Pufahl
Aleksander Paszyński - Finkelstein
Mirosława Pażyńska - Srula Kundelman
Lesław Podkański - Izaak Freinkel
Ezdra Podlaski - Rotenschwanz
Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz
Radkiewiczowa, żona min. - Ruta Teitsch
Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.
Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak
Jan Reguła - Josek Mützenmacher
Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider
Jan Rulewski - Fikelman
Rutkowski - Botwin
Hanka Sawicka - Szapiro
Ryszard Setnik - Szymon Bauman
Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer
Janusz Sityński - Jakub Leman
Ernest Skalski - Wilker lub Nimen
Skrzeszewski - Fokenman
Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel
Władysław Sławny - Rosenberg
Antoni Słonimski - Stomma
Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman
Ewa Spychalska - Salome Stein
Marian Starownik - Symeon Steinman
Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman
Stanisław Stomma - Szaja Sommer
Michał Strąk - Baruch Steinberg
Julian Stryjkowski (pisarz) - Pesah Stark
Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold
Hanna Suchocka - Haka Silberstein
Bolesław Sulik - Jakub Steinberg
Kalman Sultanik - Chaim Studniberg
Irena Szewińska (sportowiec) - I. Kirszenstein
Stefan Szwedowicz (brat Michnika) - Szechter
Roman Szydłowski - Szancer
Wiesława Szymborska - Rottermund
Paweł Śpiewak - Stinger
Bolesław Tejkowski - Benio Tejkower
Jerzy Turowicz - Jakow Turnau
Stanisław Tuszewski - Salomon Hardnik
Magda Umer (piosenkarka) - Humer (córka zbrodniarza UB)
Jerzy Urban - Josek Urbach
Mieczysław Wachowski - Jakub Windman
Henryk Walczak - Zukerman
Lech Wałęsa - Lejba Kohne
Dawid Warszawski - Konstanty Gebert
Adam Ważyk (poeta) - Wagman
Andrzej Werblan - Aaron Werblicht
Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern
Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga
Dariusz Wójcik - Dawid Wisental
Andrzej Wróblewski - Andrzej Ibislauer
Ludmiła Wujec - Okrent
Jan Wyka - Leopold Wessman
Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum
Janusz Zaorski - Jakub Bauman
Andrzej Zoll - Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
Janusz Ziółkowski - Izaak Zemler

wojskowi:
gen. Edward Braniewski - Brandsteter
gen. Jan Drzewiecki - Holzer
gen. Marian Graniewski - Gutaker
gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres
gen. Artur Jastrzębski - Artur Ritter (Niemiec)
gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowski
gen. Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf
gen. Matejewski - Kugelschwanz
gen. Marian Naszkowski - Wasser
gen. St. Popławski - Siergiej Grochow (Rosjanin)
gen. Karol Świerczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum
gen. Leon Turski - Tennenbaum
gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak Pustelman
gen. Tadeusz Wilecki - Wałłach
gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prok. WP
gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer
płk Michał Bron - Bronstein, prac. MSZ
płk dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
płk Otto Fiński - Finkenstein, szef sztabu "Służba Polsce"
płk Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.
płk Gradlewski - Goldberg, GZP WP
płk Mieczysław Kowalski - Kohn
płk Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG
płk Rosiński - Rosenberg, DOW
płk Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP
płk St. Sokołowski - Szabat, prac. WAP
płk Paweł Solski - Pinkus, szef Sł. Samoch. WP
płk Szulczyński - Szulcynger, d-ca pułku
płk Wł. Tykociński - Tikotiner, attache wojsk.
płk Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
płk Żarski - Silberstein, prac. WAP
ppłk Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ
ppłk Jan Dolanowski - Dollinger, DOW
ppłk Adam Łaski - Gutbrot, prac. ASG
ppłk Henryk Zieman - Zysman, DOW
mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW
mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys
mjr Józef Śliwiński - Flaumenbaum, szef Wyd. "Służba Polsce"
mjr Henryk Umiński - Keff
Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy
Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
sędzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław
Maksymilian Litiński - Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
Lubiejski - Zygielman, II Zarząd
Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.
Jan Orliński - Unterweiser, Prok. Wojsk.
Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
Rajski - Rajgrodzki, II Zarząd
Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sąd Wojsk.
Henryk Trojan - Adler, II Zarząd
Henryk Walczak - Zukerman
Zagórski - Winter, II Zarząd
Arnold Załęski - Załkind, prac. Prok. Wojsk.

pracownicy MSW:
gen. Józef Hübner - Dawid Szwarc
gen. Matejewski - Kugelschwanc
gen. Miecz. Moczar - Mykoła Demko (Ukrainiec)
Gen. Julian Polan - Harasim, morderca sądowy
gen. Roman Romkowski - Natan Grinspan-Kikiel
gen. Józef Maria Różański - Rosenzweig
płk Leon Andrzejewski - Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra
płk Bielecki - Moniek Buchman, szef WUBP Kraków
płk Julia Brystiger - Prajs
płk Górecki - Goldberg, dyr. Depart. IX
płk Mieczysław Mietkowski - Mojżesz Borowicki, doradca MSW
płk Orłowski - Kugelschwanz
płk Marian Reniak - Marian Strużyński
płk Józef Różański - Josek Goldberg, dyr. dep. MBP
płk Sienkiewicz - Lewi, dyr. depart.
płk Szeryński - Szhnkman, prac. MBP
płk Józef Światło - Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X
ppłk Helena Wolińska-Brus - Ochsmann
mjr Adam Kornecki - Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce
Antoni Alster - Nauman, v-ce szef MBP
Barbara Giller - Basze Lea, prac. MBP

Lista znanych Żydów mających wpływ na rządy w Polsce
(alfabetycznie):
Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego
Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol.
Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansów
Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom.
Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ "Solidarność"
Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.
Michał BONI b. Min. pracy, liberał
Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności
Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności
Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów
Andrzej CELINSKI Unia Wolności
Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności
Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów
Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN
Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury
Kazimierz DEJMEK Minister Kultury
Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum
Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu
Marek EDELMAN sztandarowa postać dział. Żydów
Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta
Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA
Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności
Aleksander GAWRONIK aferzysta
Bronisław GEREMEK U.W. główny ideolog Antypolonizmu.
Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego
Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej
Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski
Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy
Jarosław KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum
Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli
Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych
Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski
Bronisław KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej
Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich
Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności
Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności
Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.
Jacek Kuroń 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa
Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych
Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD
Barbara LABUDA Unia Wolności
Jan LITYNSKI Unia Wolności
Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow
Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.
Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR
Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich
Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u
Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR
Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności
Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ
Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów
Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy
Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów
Tomasz NALECZ Unia Pracy
Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego
Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka
Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego
Michał OGOREK twórca Antypolonizmu
Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności
Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności
Daniel PASSENT publicysta
Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa
Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności
Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock.
Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL
Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP
Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności
Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi
Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie
Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu
Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u
Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.
Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych
Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP
Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu
Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności
Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW
Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich
Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego
Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności
Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich
Anna SZULC Prezenterka TVP
Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ
Jacek TAYLOR Unia Wolności
Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Posce
Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego
Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras .rzadu PRL, red.nacz.tygodnika NIE
Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna
Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia "ZET"
Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ
Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności
Henryk WUJEC Unia Wolności
Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia "ZET"
Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej, agentura zydowsko - niem.
Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP
Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.
Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

Listę sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750- 99;Data Rej.: 29.06.1969r.