Język

Kiedy Kapłanie pościłeś ? Cud Postu : Jezus – Mistrz Pościł 40 dni, św.O. Pio – Pościł, św Katarzyn…

Kiedy Kapłanie pościłeś ? Cud Postu : Jezus – Mistrz Pościł 40 dni, św.O. Pio – Pościł, św Katarzyna ze Sieny – Pościła, św Jan Maria Vianney – Pościł, Ojciec Daniel – Pości, Kiedy Pościsz dzieją …
Napisz komentarz …
adan2
Czy pościłeś kapłanie chociaż 1 raz w życiu, lub jak myślisz, czy warto podjąć taki post za swoich parafian? Czy naszym prawem nie jest mieć świętych kapłanów, bez trzosa i drugiej szaty? Czy naszym prawem nie jest mieć kapłanów bez cenników, upominania się o pieniądze z ambon.