Język
Wyświetlenia
771
ŚW.FILOMENA 1

JEZUS: Za każdą duszę, którą oddajecie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto

JESUS: For every soul you dedicate to My Mercy, I will save a hundred more

czwartek, 11 kwietnia 2013 roku, godz. 21.20

Moja szczerze umiłowana córko, musisz iść naprzód i skupić się na tych nieszczęsnych duszach, które w ogóle nie wierzą w Boga. Chodzi Mi o tych, którym nigdy nie przekazano Prawdy o Istnieniu Boga, ich Stwórcy. Są miliardy ludzi, którzy nie wiedzą o Trójcy Świętej, ponieważ zostało to przed nimi ukryte. Te dusze obdarzę wielkim Miłosierdziem i muszą one być poinformowane o tych Moich Orędziach do świata.

Inne dusze, o które się troszczę, to są te, które były letnie w wierze, a teraz nie chcą przyjąć Prawdy Życia Wiecznego. Wielu ludziom, którzy są niepewni co do swojego stworzenia czy Istnienia Boga, wkrótce zostanie ukazana Prawda. Ponownie okażę im wielkie Miłosierdzie, a Moja Miłość dotknie ich serc i zostaną uratowani.
Ale są też tacy, którzy nadal będą się przeciwstawiać Mojej Interwencji. Będą walczyć z każdą próbą przekazania prawdy, a dowód Mojego Miłosierdzia, który będzie im dany, zostanie brutalnie odrzucony. Znowu będę interweniował i nadal będę walczył o ich dusze.

Wreszcie są tacy, którzy wiedzą wszystko o Mnie i o fakcie, że Ja Jestem Mesjaszem. Żaden cud ani akt miłości nie przyciągnie ich do Mnie, ponieważ oddali się szatanowi. Te dusze zostaną pożarte przez bestię, a on nie puści ich wolno, ponieważ nie widzą we Mnie swojego Zbawiciela. Aby je uratować, wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi swoją wierność poprzez powierzenie Mi ich podczas waszych modlitw i gdy przyjmujecie Najświętszą Eucharystię. Musicie Mi ofiarować je każdego dnia, a za każdą duszę, którą oddajecie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto.

Czyńcie to każdego dnia. Na koniec każdego miesiąca będziecie pełni radości, ponieważ będziecie wiedzieć, jak wiele takich dusz otrzymało to wielkie Miłosierdzie. To jest kolejny Dar, którym was błogosławię, a Łaski, jakie otrzymacie podczas odmawiania tej Modlitwy Krucjaty, będą obfite.

Modlitwa Krucjaty 104
Uwolnij tę duszę z niewoli bestii


Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata/siostry [wskazujemy kogo], który/a oddał/a swoją duszę szatanowi.

Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich świętych Oczach.

Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej Zbawienie Wieczne. Amen.


Moje Miłosierdzie nadal będzie ofiarowane ludzkości, a zwłaszcza każdej duszy, która odrzuca Słowo Boga.

Błogosławię was, Moi wierni uczniowie, i nadal wylewam na was Dar Ducha Świętego.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/for-every-soul-…
za: jezusdoludzkosci.pl/2013-04-11-21-2…

_______________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Są tylko trzy sposoby na chronienie siebie przed złym duchem.