Język
Wyświetlenia
619
ŚW.FILOMENA

Broszura Kard. Francesco Coccopalmerio odpowiedzią na dubia: "Ósmy rozdział w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia"

[ Z CYKLU: FAŁSZYWE, BEZWARUNKOWE MIŁOSIERDZIE I TOLERANCJA GRZECHU ]

IL CAPITOLO OTTAVO DELLA ESORTAZIONE APOSTOLICA POST SINODALE AMORIS LEATITIA

Autore: Card. Francesco Coccopalmerio

Data di pubblicazione: 07/02/2017

Brossura

► Il Capitolo ottavo della Esortazione Apostolica Post Sinodale Amoris laetitia è intitolato “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”. Questa parte del documento non è molto ampia e, forse a motivo del contenuto e anche della forma, questo capitolo è stato giudicato o con un certo sfavore o con un certo riserbo. Per tale motivo, l’intento di queste pagine è quello di prendere in considerazione il prezioso testo del capitolo per cercare di coglierne il ricco messaggio dottrinale e pastorale.

_______________________

( tłumaczone translatorem )

►"Ósmy rozdział w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia"
jest zatytułowany "Wspieranie, rozpoznawanie i integrowanie w słabości". Ta część dokumentu nie jest bardzo szeroka, a być może ze względu na zawartość, a także kształt, rozdział ten został wypróbowany lub z pewną wadę lub z pewną rezerwą. Z tego powodu, celem tych stron jest rozważenie cennego tekstu rozdziału aby spróbować uchwycić bogatą wiadomość doktrynalną i duszpasterską.

za: www.libreriaeditricevaticana.va/…/il-capitolo-ott…

________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

www.ncronline.org/…/vatican-cardina…


Watykan publikuje odpowiedź na dubia, w celu wyjaśnienia "obaw" tradycyjnych środowisk

Wyjątki z wizji prorockich Bł. Anny Katarzyny Emmerich: MASONERIA - BURZYCIELE KOŚCIOŁA

Niewiasta i Nierządnica

DEMON PODCZAS EGZORCYZMU: JESTEM PEWNY MEGO SUKCESU, ZWŁASZCZA PO SOBORZE

Franciszek - fałszywy prorok nakazał rewizję tłumaczeń tekstów liturgicznych ... !!!

JEZUS: Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: Jako pierwsze mają być zniszczone Sakramenty - potem Msza ....

Ojciec Paul Kramer: FRANCISZEK NIE JEST członkiem Kościoła katolickiego, ANI JEGO PAPIEŻEM.

Papież Franciszek na usługach Nowego Porządku Świata?

Słowo dla Polski cz. 1,2,3: Kroki Franciszka - Bergoglio do zniszczenia papiestwa i Kościoła


Orędzia "Ostrzeżenie": Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Watykan publikuje odpowiedź na dubia, w celu "wyjaśnienia obaw" tradycyjnych środowisk.