Wyświetlenia1,3 tys.

JEZUS: Proszę, podczas Wielkiego Postu przypomnijcie sobie Moją Mękę, rozważając Ofiarę, którą chętnie złożyłem dla was wszystkich

JESUS: Please remind yourselves of My Passion during Lent, by considering the Sacrifice I made willingly for all of you

środa, 13 kwietnia 2011 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, w ogromnym smutku płaczę tego wieczoru nad grzechami ludzkości, które narastają z wielką intensywnością, gdy na świecie zbliża się czas upamiętnienia Mojej Męki na Krzyżu. Mój ból jest jeszcze większy niż był wtedy, gdy zostałem ukrzyżowany po raz pierwszy. Teraz ponownie przeżywam Konanie, które znosiłem, gdy grzechy ludzkości przeszywają Moje Serce jak miecz, który jest dłuższy, ostrzejszy i bardziej bolesny.

Usłyszcie Moje prośby. Usłyszcie Mój płacz. Wy wszyscy, pocieszcie Mnie w tym wielkim Konaniu, które dziś znoszę. Codziennie muszę być świadkiem głębokiego smutku, bólu i tortur zadawanych człowiekowi przez człowieka, dzieciom przez człowieka. Ci mordercy nie cierpią żadnych wyrzutów sumienia, tak ich ciemne dusze są zakażone przez szatana, zwodziciela. On nie okazuje litości nikomu z was, ponieważ nie ma duszy. Ale ludzie bezmyślnie ulegają jego pokusom, jak ślepcy. Tak niewolniczo pozwalają się wciągnąć do tej strasznej ciemności, tak że muszę polegać na was, wierzących, że będziecie się mocno modlić, by ocalić takie dusze.

Mój ból nasila się codziennie. Grzech nie jest postrzegany przez człowieka takim, jaki jest. Na najbardziej podstawowym poziomie jest to miłość własna. W najgorszym wypadku jest to miłość do wszystkich rzeczy, która krzywdzi innych – poprzez nieuczciwość, przemoc, nadużycia i morderstwa.

Dlaczego ludzie zamykają oczy, gdy są świadkami takich okrucieństw? Te ofiary są ludźmi, tak jak wy. Módlcie się mocno za tych sprawców, bo i oni są ofiarami. Oni, Moje dzieci, zostali złapani w sidła przez zwodziciela, choć wielu nawet nie uznaje, że on istnieje.

Nadchodzi teraz czas, by Moje Słowo raz jeszcze naprawdę było słyszane na ziemi. Proszę, proszę, wytłumaczcie wszystkim, że Moje Miłosierdzie będzie teraz doświadczone na ziemi, podczas nadchodzącego Mistycznego Wydarzenia. Ważne jest, aby powiedzieć tak wielu ludziom, jak to możliwe, aby prosili Boga, Ojca Przedwiecznego, o przebaczenie dla każdego z was za grzechy popełnione w przeszłości. Uczyńcie to teraz – i to szybko. Ratujcie dusze swoje i innych. Chociaż nawrócenie będzie powszechne, niektóre nieszczęśliwe dusze nie wytrzymają tego wstrząsu. Módlcie się, módlcie się, aby nie umarły w grzechu śmiertelnym.

Proszę, podczas Wielkiego Postu przypomnijcie sobie Moją Mękę, rozważając Ofiarę, którą chętnie złożyłem dla was wszystkich, byście mogli zostać zbawieni. A potem zrozumcie, że Ostrzeżenie – Oświecenie Sumień – jest Moim kolejnym Darem Miłosierdzia dla ludzkości.

Szerzcie wszędzie nawrócenie. Pomóżcie zwyciężyć zwodziciela, modląc się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia o zbawienie dusz. Zaufajcie Mi teraz i przyprowadźcie Mnie z powrotem do waszych serc. Zjednoczcie się dla ocalenia ludzkości poprzez Miłość.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus
Syn Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Twórcy wszystkich rzeczy

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/my-pain-is-even…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-04-13-23-0…

_______________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Jezus ujawnia szczegóły Swojego Ukrzyżowania

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI
Anieobecny i jeden inny użytkownik lubią to.
Anieobecny lubi to.
ŚW.FILOMENA lubi to.