Wika
Mga Click
18
fil.news

Kataas-taasang Hukom na si Kavanaugh Pinagtaksilan Na

Noong Lunes, pinawalang halaga ng Korte Suprema ng U.S. ang pagsisikap na harangan ang pangangalap ng pondo sa network ng aborsyon na Planned Parenthood.

Tumanggi itong pag-usapan ang opinyon ng dalawang mababang korte na nagpahayag ng paglabag sa pederal na batas habang tinatapos ang kontrata ng Medicaid sa Planned Parenthood.

Maaaring abutin ng apat na mahistrado upang sumang-ayon na dinggin ang isyu, ngunit tatlong mahistrado lamang - Thomas, Alito at Gorsuch - ang bumoto upang dinggin ang kaso.

Ang Punong Hukom na si Roberts - ay labis na pinuri ng Pro Lifers nang itinalagang hukom noong 2005 - at bagong itinalagang Hukom na si Brett Kavanaugh ay bumoto sa pangkat ng korte na pabor sa kamatayan.

Komento ng CreativeMinorityReport.com, "Matapos ang lahat ng pagtulak at paglaban ng mga pabor sa buhay upang masigurado na si Kavanaugh ay magkakaroon ng upuan sa Korte Suprema ng U.S., paanong hindi namin aasahan na mapagtataksilan agad-agad?"

picture: Brett Kavanaugh, Donald Trump, #newsVffrlwigou