Mga Click38
fil.news

Indibiduwal na Kasong Panloloko Lumikha ng "Moral na Schizophrenia"

Isang takbuhan sa indibiduwal na kaso ang papayagan lamang kung ang kasong ito ay makatarungan at hindi makasalanan, ipinaliwanag ng retiradong Alemang teologo na si Hubert Windisch.

Sa kanyang pagsusulat sa kath.net (Pebrero 8), pinabulaanan ni Windisch ang ideya ng pagbabasbas sa mga pekeng homoseksuwal na kasal o pag-aasawa ng higit sa isa.

Ayon sa kanya ang mga pinuno ng Simbahan ay lumilikha ng "moral na schizophrenia". Sinasabi nilang pinagtitibay ang dating turo ng Simbahan habang ginagawang lehitimo ang mga imoral na hindi angkop, "Mas tapat kung sasabihing: ang kahulugan ng hanggang sa ngayon, ay wala ng bisa", idinagdag ni Windisch.

picture: © Marko Vombergar, CC BY, #newsKvmmdatvxd