Język
Wyświetlenia
11,4 tys.
olo13jcb 36 4

O intronizacji Chrystusa na Króla Polski i błędach KEP - Ks. Czesław S. Bartnik

Ataki na ks.Piotra Natanka to tak naprawdę atak na Intronizacje ,tak samo był atakowany ks.Tadeusz Kiersztyn,bo on pierwszy zaczął dążyć do przeprowadzenia Intronizacji .

Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks.prof.Czesław Bartnik, cyt. fragm.

”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.
Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze :z góry albo z dołu.
Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”


Sami widzicie jak trudno będzie przeprowadzić Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski

-------------------------------------------------

List do[...] Ruchu Obrony Rzeczypospolitej

„Samorządna Polska” o intronizacji Chrystusa na Króla Polski

Ks. Czesław S. Bartnik 24.XII. 2009 r.

Serdecznie dziękuję za list z 30.XI.2009 r., informujący mnie o dalszych staraniach o przygotowanie Narodu Polskiego do intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Wiadomo, że popieram tę ideę, choć jednocześnie jako historyk Kościoła radzę pamiętać, że podobne inicjatywy Ludu Bożego uzyskiwały oficjalną aprobatę Magisterium Kościoła zwykle po kilkudziesięciu lub nawet po kilkuset latach, jak np. kult Serca Jezusowego.
Ale trzeba działać i modlić się.

Jest mi znowu bardzo przykro, że abp Marian Gołębiewski, profesor biblistyki, nie pyta o zdanie w tych sprawach dobrych teologów, liturgistów lub historyków Kościoła. Zwyczajnie odpowiada on błędnie na Wasze dobrze udokumentowane pismo z 30.IX.2009r.

Arcybiskup zarzuca Wam brutalnie i w duchu obecnej pseudo-teologii liberalnej, że chcecie „upolitycznienia” kultu Chrystusa, i tłumaczy, – również błędnie – że wszelka inicjatywa w sprawach kultu w Kościele należy do Hierarchii i że kult Chrystusa Króla Polski mieści się w kulcie Chrystusa, Króla Wszechświata oraz w kulcie Serca Jezusa.

1. Ks. Abp pisze, że „w roku 1925 Ojciec Święty Pius XI wprowadził do kalendarza liturgicznego Kościoła Powszechnego uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata”. Otóż jest tu chyba celowe przeinaczenie: Pius XI wprowadził kult oficjalny „Chrystus Króla”, a nie Króla Wszechświata. Dopowiedzenie „Wszechświata” nastąpiło dopiero w r. 1969, kiedy to teologowie liberalizujący chcieli usunąć Chrystusa z konkretnego życia publicznego i religię uczynić sprawą prywatną. Godzili się zatem na „Króla Wszechświata”, bo to będzie Król Galatyk, gwiazd, pyłu międzygwiezdnego itd., ale nie będzie miał nic do świata ziemskiego, do Francji, Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Italii, Ameryki itd.

2. Ks. Abp pisze następnie, że „Pius XI wprowadził uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jako święto publicznego poświęcenia świata Bożemu Sercu Jezusa” (s. 1). Otóż jest tu znowu pomieszanie kultu Chrystusa Króla, rozwijającego się już po soborze Nicejskim w r. 325, w Kościele Wschodnim oficjalnie („Pantokrator”), z kultem Serca Jezusowego, który to kult – bardziej „ciepły” – zaczął się rozwijać w Kościele w następstwie „nowej pobożności” w w. XVII i był odrębny od kultu Chrystusa Króla. Trzeba wspomnieć, że Episkopat Polski w r. 1765, w czasie największego upadku duchowego Polski, zwrócił się do papieża Klemensa XIII o oficjalne zatwierdzenie kultu Serca Jezusa i otrzymał tylko zezwolenie na mszę o Sercu Jezusa i na brewiarz. Pełnego zatwierdzenia kultu Serca Jezusowego dokonał bł. Pius IX w r. 1864 i poświęcił świat Bożemu Sercu; powtórzył to papież Leon XIII w r. 1899 enc. „Annum Sacrum”. A więc nie uczynił tego dopiero Pius XI, ani też papież ten nie sprowadził kultu Chrystusa Króla do kultu Serca Jezusowego.

3. Jest też błędne zdanie Ks. Abpa, że „wszelka inicjatywa w sprawach kultu w Kościele należy do Hierarchii”. Bowiem niemal każdy kult inicjował najpierw Lud Boży, np. wszystkie dogmaty maryjne („Bogarodzica” – „Matka Boża” – był zainicjowany w Aleksandrii w połowie III w., kult ten następnie przejęły klasztory, a został zatwierdzony przez Sobór Efeski w r. 431). Arcybiskupowi pomyliła się inicjatywa kultu z jego oficjalnym zatwierdzeniem go przez Hierarchię. Dopiero w następnym zdaniu ks. Abp pisze poprawnie, że „funkcjonuje zasada, w świetle której prawo kierowania sprawami kultu należy wyłącznie do władzy kościelnej”. A zatem inicjatywy nie należą koniecznie do Hierarchii, do Hierarchii należy oficjalne zatwierdzanie: może ona kult zatwierdzić, a może nie zatwierdzić, uznając go za nieprawomyślny.

4. Co do rzekomego „upolitycznienia” kultu Chrystusa Króla Polski, to mamy już precedens od czasów Jana Kazimierza i Episkopatu w postaci tytułu: „Matka Boża Królowa Korony Polskiej”. Tytuł ten, jak wiemy, został zakazany przez komunistów i teraz jest wyśmiewany przez liberalną katolewicę. I tak Matka Boska została rzekomo „upolityczniona” i „spolszczona”. Przy tym zauważa się wyraźną sprzeczność w liście Ks. Abpa: pisze on, że „uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata… to także i Króla Polski”; jeśli tak, to dlaczego nie „Króla Polski”? Dlaczego nie można się modlić: „Królu Polski”? Przecież przez tyle wieków chrześcijanie nazywali Chrystusa „Królem i Rektorem imperium rzymskiego” (rex et rector imperii)? Umysłowość liberalna, odrzucająca związek Chrystusa z konkretną społecznością, narodem czy państwem (obok związku z Universum) prowadzi wprost do usunięcia Chrystusa z życia publicznego w ogóle i to wiąże się z negacją chrystianizacji narodu, państwa i kultury. Jest to ciężka choroba współczesnego chrześcijaństwa zachodniego.

W rezultacie Biskup może nie zatwierdzić jakiegoś kultu jako oficjalnego, może po prostu nie zatwierdzić dla jakichś swoich racji, ale nie może tego podpierać błędnymi argumentami. Nie można też mieszać języków, bo „król” w języku świeckim znaczy co innego niż „król” w języku teologicznym. Król w języku teologicznym nie detronizuje króla w znaczeniu świeckim.

Wszystkim Szlachetnym Ludziom „Samorządnej Polski” radzę siać spokojnie i z modlitwą swoje ewangeliczne ziarna, choć żniwo może przyjść bardzo późno, aż może minie kryzys duchowy.
Życzę jeszcze większego wiązania się z Chrystusem, Królem naszym i Panem, do którego modlimy się w modlitwie w każdej mszy świętej: „ … który żyje i króluje na wieki wieków”.

Ks. Czesław S. Bartnik
Napisz komentarz
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w Wolna elekcja Jezusa Chrystusa na Króla Polski..
Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks. prof. Czesław Bartnik, cyt. fragm.

”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.

Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu.

Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”
O intronizacji Chrystusa na Króla Polski i błędach KEP - Ks. Czesław S. Bartnik

Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks. prof. Czesław Bartnik, cyt. fragm.

”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.

Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu.

Najwyższe z nich są niemal… Więcej
Agata.B
Wobec Boga, objawiającego się jako Króla całego stworzenia, Intronizacja jest aktem wiary, wyrażonym indywidualnie lub zbiorowo, który pociąga obowiązek uznania w życiu osobistym lub narodowym królowania Jezusa, a zatem obejmuje całą działalność religijną Kościoła, jak również cały porządek świecki państwa
ks Kiersztyn.
Nemo potest duobus dominis servire ! lubi to. 
Agata.B
List do[...] Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” o intronizacji Chrystusa na Króla Polski
Ks. Czesław S. Bartnik 24.XII. 2009 r. Serdecznie dziękuję za list z 30.XI.2009 r., informujący mnie o dalszych staraniach o przygotowanie Narodu Polskiego do intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Wiadomo, że popieram tę ideę, choć jednocześnie jako historyk Kościoła radzę pamiętać, że … Więcej
Agata.B
Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks.prof.Czesław Bartnik, cyt. fragm.
”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.
Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze :z góry albo z dołu.
Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”

Sami widzicie jak trudno … Więcej
Agata.B
Ataki na ks.Piotra Natanka to tak naprawdę atak na Intronizacje ,tak samo był atakowany ks.Tadeusz Kiersztyn,bo on pierwszy zaczął dążyć do przeprowadzenia Intronizacji .
Agata.B
Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.
Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze :z góry albo z dołu.
Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”

Sami widzicie jak trudno będzie przeprowadzić Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski
Ks. Czesław S. Bartnik
Agata.B
"Co do rzekomego „upolitycznienia” kultu Chrystusa Króla Polski, to mamy już precedens od czasów Jana Kazimierza i Episkopatu w postaci tytułu: „Matka Boża Królowa Korony Polskiej”. Tytuł ten, jak wiemy, został zakazany przez komunistów i teraz jest wyśmiewany przez liberalną katolewicę. I tak Matka Boska została rzekomo „upolityczniona” i „spolszczona”...
Ks. Czesław S. Bartnik
Agata.B
Arcybiskup zarzuca Wam brutalnie i w duchu obecnej pseudo-teologii liberalnej, że chcecie „upolitycznienia” kultu Chrystusa, i tłumaczy, – również błędnie – że wszelka inicjatywa w sprawach kultu w Kościele należy do Hierarchii i że kult Chrystusa Króla Polski mieści się w kulcie Chrystusa, Króla Wszechświata oraz w kulcie Serca Jezusa""Co do rzekomego „upolitycznienia” kultu Chrystusa Króla … Więcej
Agata.B
"Co do rzekomego „upolitycznienia” kultu Chrystusa Króla Polski, to mamy już precedens od czasów Jana Kazimierza i Episkopatu w postaci tytułu: „Matka Boża Królowa Korony Polskiej”. Tytuł ten, jak wiemy, został zakazany przez komunistów i teraz jest wyśmiewany przez liberalną katolewicę. I tak Matka Boska została rzekomo „upolityczniona” i „spolszczona”.
Ks. Czesław S. Bartnik
Agata.B
"Arcybiskup zarzuca Wam brutalnie i w duchu obecnej pseudo-teologii liberalnej, że chcecie „upolitycznienia” kultu Chrystusa, i tłumaczy, – również błędnie – że wszelka inicjatywa w sprawach kultu w Kościele należy do Hierarchii i że kult Chrystusa Króla Polski mieści się w kulcie Chrystusa, Króla Wszechświata oraz w kulcie Serca Jezusa"

Ks. Czesław S. Bartnik
Agata.B
Wszystkim Szlachetnym Ludziom „Samorządnej Polski” radzę siać spokojnie i z modlitwą swoje ewangeliczne ziarna, choć żniwo może przyjść bardzo późno, aż może minie kryzys duchowy.
Życzę jeszcze większego wiązania się z Chrystusem, Królem naszym i Panem, do którego modlimy się w modlitwie w każdej mszy świętej: „ … który żyje i króluje na wieki wieków”.

Ks. Czesław S. Bartnik
Nemo potest duobus dominis servire ! lubi to. 
Agata.B
”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.
Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze :z góry albo z dołu.
Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”


Sami widzicie jak trudno będzie przeprowadzić Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski

Ks. Czesław S. Bartnik
Nemo potest duobus dominis servire ! lubi to. 
Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks. prof. Czesław Bartnik, cyt. fragm.

”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.

Większość stanowisk i godności kościelnych
dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu.

Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”
_Stefanek,
Sacerdos Hyacinthus — 2012-11-25 17:15:29:
Pius XI, Encyklika Quas primas - audio:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/pius-xi-encykli…
===================================
....ta Encyklika -jest niezbitym dowodem na to że Intronizacja Jezusa Chrystusa w formie przedstawianej przez ks .Piotr -jest jedyną i właściwą !
sąsiad od serca
Jutrzejszy dzień będzie decydujący w skutkach nie tylko dla Polski, bo Episkopat bierze odpowiedzialność za resztę świata.
Drodzy biskupi macie jeszcze czas by cofnąć list.
Jutro będzie za późno.
P.S. czym bardziej hierarchia oddala się od Pana Jezusa Chrystusa Króla tym większe robią się chaos i wrogość w Polsce.
stanislawp
Ataki na ks.Piotra Natanka to tak naprawdę atak na Intronizacje ,tak samo był atakowany ks.Tadeusz Kiersztyn,bo on pierwszy zaczął dążyć do przeprowadzenia Intronizacji .
============
re
zgadza się
ks Piotr nie miał problemów zanim w 2007 nie został skierowany do zatwierdzenia Postulacji Rozalii Celakównej.
Zatwierdził i wtedy się zaczęło
List biskupów przeciw Intronizacji Chrystusa, który będz… Więcej
Nemo potest duobus dominis servire ! lubi to. 
MarekW
To ze strony intronizacja.pl, czytałem, prosto i na temat.
Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks. prof. Czesław Bartnik, cyt. fragm.

”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.

Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu.

Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”
Ataki na ks. Piotra Natanka to tak naprawdę atak na Intronizacje, tak samo był atakowany ks. Tadeusz Kiersztyn, bo on pierwszy zaczął dążyć do przeprowadzenia Intronizacji.

Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks. prof. Czesław Bartnik, cyt. fragm.

”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.

Większość stanowisk i godności …
Więcej
+ + +
Co do rzekomego „upolitycznienia” kultu Chrystusa Króla Polski, to mamy już precedens od czasów Jana Kazimierza i Episkopatu w postaci tytułu: „Matka Boża Królowa Korony Polskiej”.

Tytuł ten, jak wiemy, został zakazany przez komunistów i teraz jest wyśmiewany przez liberalną katolewicę. I tak Matka Boska została rzekomo „upolityczniona” i „spolszczona”. Przy tym zauważa się wyraźną sprzeczność … Więcej
daniel.k
Pan Jezus objawia odpust zupełny całkowitego rozgrzeszenia !

Niechaj odmawiają tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, i otrzymają dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

„O Mój Jezu, Ty jesteś światłem ziemi!
Ty jesteś płomieniem, który dotyka wszystkich dusz!
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic!
My nie jesteśmy godni ofiary, jaką Ty poniosłeś przez Swoją śmierć na …
Więcej
+ + +
Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks.prof. Czesław Bartnik, cyt. fragm.

”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.
Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu.
Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”
w64u14
Bardzo ciekawe. Daje światło prawdy!
JózefK
Na prośbę Stefanka II zamieszczam jego tekst

StefanekII — 2012-01-19 10:33:01:
józefie =zablokowali mnie -jesli możesz to wklej im ten plik w te dwa fpliki wyslane przez giovanniego;Panie Jezu proszę Cię bardzo powiedz swoje słowo odnośnie szkalowania ks. Piotra Natanka przez Episkopat.
Pan Jezus:


" Moi prześladowcy - to, że wyście suspendowali Mojego umiłowanego syna, to jeszcze nic - JA … Więcej
JózefK
Nie trzeba się kierować zamieszanymi nudnymi tematami na pierwszej stronie, tylko skupiać swoje uwagi tam, gdzie jest możliwość komentowania. Błędem jest zamieszczanie filmów z kazaniami ks. Natanka, gdzie są wyłączone komentarze. Najnowsze komentarze zawsze będą podbijały ważniejsze i ciekawsze materiały na glorii.
JózefK
Kończy się wyrozumiałość Polaków dla ,,lepiej wiedzących" uzurpatorów stosujących w praktyce wobec nas, niczym nie uzasadnioną pogardę.Pogarda jest wszechobecna od środowisk modernistycznych do tradycji katolickiej. Cała szczęście, że potrzeby Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce nie negują księża Bractwa PX.
www.piusx.org.pl/krucjata
W obronie Wiary Katolickiej w Polsce
wzywamy wszystkich wier… Więcej
kakrzys
Krótko mówiąc fr. Giovanni, to "etatowy" funkcjonariusz służb poprawnego myślenia. A w jakiej walucie pobiera honoraria? W srebrnikach?
Malgorzata11
W czasach wojującej lewicy chciano zatrzeć wszelki ślad po Królach.
Przegapili bajki dla dzieci ,tam pozostał stary ustrój z władzą dana od BOGA,z Bożymi zasadami że dobroć,wierność i odwaga zawsze zostaną wielokroć nagrodzone a zło ukarane.To zaniedbanie nadrabiają teraz ze zdwojoną energią,bo czym są naładowane współczesne bajki jak nie demoniczną głupotą,rozwalającą świat wartości?
Dlaczego … Więcej
Jurek z Bielska
Fr_g jest nie tylko niegościnny.

Ma "wadze" nad gloria.tv i orzeka komu wadza "odrąbie podniesioną rękę". Czerpie z dorobku Cyrankiewicza.

Fr_g ma możliwość "podbijania" własnych tematów na pierwsza pozycję oraz usuwania wcześniej umieszczonych, identycznych tematów, ale obarczonych "niepoprawnością" komentarzy, wprowadzając tym samym bolszewicki zamordyzm.

Więcej
JózefK
Niegościnny fr giovanni usunął mój krótki tekst umieszczony pod komunikatem KEPskich. Zatem pozwolę sobie zamieścić go tutaj.
fr_giovanni — 2012-01-19 09:31:46:
JózefK — 2012-01-19 09:30:30:
My Polacy katolicy jesteśmy urabiani na potulne stado baranów. Mamy milczeć na ewidentne dowody zdrady naszych arcypasterzy jak i przedstawicieli wszystkich politycznych elit w Polsce.To się w głowie nie … Więcej
JózefK
Ks. Abp pisze, że „w roku 1925 Ojciec Święty Pius XI wprowadził do kalendarza liturgicznego Kościoła Powszechnego uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata”. Otóż jest tu chyba celowe przeinaczenie: Pius XI wprowadził kult oficjalny „Chrystus Króla”, a nie Króla Wszechświata. Dopowiedzenie „Wszechświata” nastąpiło dopiero w r. 1969, kiedy to teologowie liberalizujący chcieli usunąć … Więcej
olo13jcb
A i ks. Czesław Bartnik też wytyka błędy.....