Taal
Kliks
61
nl.news

Bisschop beval tot het weggooien van mogelijk eucharistisch mirakel zonder onderzoek

Toen een gewijde hostie op de grond viel in St. Vincent de Paul, Buffalo, USA, legde een diaken deze in een wasbeker in het tabernakel.

Op 30 november werd in de wasbeker een rode substantie ontdekt die bloed had kunnen zijn. Er werden foto's genomen (picture).

De parochiepriester, vader Karl Loeb, informeerde zijn liberale bisschop, Monseigneur Richard Malone van Buffalo, en hulpbisschop Edward Grosz.

Volgens EWTN (6 december) heeft Grosz niet eens naar de foto's gekeken. In plaats daarvan beweerden beide bisschoppen dat de hostie "was ontbonden". Malone beval de verwijdering ervan en vader Loeb deed dit.

Nu zijn de gelovigen woedend dat Malone niet de moeite heeft genomen om de zaak te onderzoeken.

#newsPbvwhhlkxg