Clicks11.9K

ODPUST ZUPEŁNY ZA ODMAWIANIE MODLITWY O DOBRYCH KAPŁANÓW

Jezu, wieczny Pasterzu dusz, wysłuchaj prośby nasze o dobrych kapłanów: wszak przez to wypełniasz Twe własne niezmierne pragnienie. Wszak Serce Twe najmiłościwiej i najgoręcej bije właśnie dla kapłanów, przez których dusze rozpalasz Twą miłością.

Wyznajemy, że jesteśmy niegodni posiadać dobrych kapłanów, ale miłosierdzie Twe nieskończenie jest większe, niż nasz nierozum i nasza złość. Jezu, postaraj się sam o to, by do godności kapłańskiej ci tylko przystępowali, którzy mają prawdziwe powołanie Twoje. Oświecaj arcypasterzy przy wyborze, prowadź duszpasterzy w ich radach, wychowawców przy wyrabianiu powołań.

Daj nam kapłanów, którzy by czystością podobni byli Aniołom, w pokorze doskonali, rozżarzeni świętą miłością Serafinów, mężni w duchu ofiary, pełni gorliwości apostolskiej o cześć Twoją na zbawienie i uświęcenie dusz.

Zmiłuj się nad niewykształconymi, którym kapłani światłem być mają, nad robotnikami, którzy, ochronieni przez nich od fałszu, w Twem Imieniu zbawieni być mają, zlituj się nad wszystkiemi dziećmi i młodzieżą, co szuka kapłana, by ją od złego wyrwał i do Ciebie doprowadził; zmiłuj się nad cierpiącymi, którym potrzeba pocieszyciela, coby ich w Twem Sercu pocieszył.

Pomnij, ile to dusz dojść może do doskonałości przez działalność prawdziwie świątobliwych kapłanów. Niechże więc raz jeszcze, o Jezu, wzruszą Cię rzesze ludu, które głodne są i spragnione. Daj, by kapłani całą chorą ludzkość do Ciebie przywiedli, by przez nich raz jeszcze ziemia się odnowiła, a Kościół Twój i królestwo Serca Twego w pokoju się ugruntowały.

Niepokalana Dziewico, Matko odwiecznego Kapłana, a sama Kapłanko i Ołtarzu ofiarny pod krzyżem, gdzie przyjęłaś za syna Jana świętego, kapłana umiłowanego przez Jezusa, który potem w wieczerniku stal przy boku Twoim, Nauczycielko i Królowo Apostołów, przejmij na najświętsze wargi Twoje korne błaganie nasze, niech odbrzmiewają w Sercu Boskiego Syna Twego, i udziel przez Twą błagalną wszechmoc Kościołowi Jezusa Twego wciąż odnawiające się zesłanie Ducha świętego. Amen.


Odpusty. 7 lat i 7 kwadragen za każdym razem.
Odpust zupełny w dniu dowolnym po odmówieniu
tej modlitwy codziennie przez miesiąc cały.

Pius X. 27 października 1907 r.

za: "Zbiorek modlitw" (1921r.)

www.facebook.com/photo.php
Jota-jotka and 7 more users like this.
Jota-jotka likes this.
Elzbieta Iwanowicz likes this.
Servum servorum Dei likes this.
justuss likes this.
grzywka-a1 likes this.
pomiaryo2.pl likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.