Język
Wyświetlenia
1,2 tys.
W obronie Tradycji Kościoła 4 1

Obowiązujące nauczanie i dyscyplina Kościoła odnośnie Komunii dla cudzołożników

Nasz Pan Jezus Chrystus:

«Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela» (Mt 19, 6).

«Kto oddala swoją żonę... a bierze inną, popełnia cudzołóstwo» (Mt 19, 9).

___________

Katechizm Kościoła Katolickiego:

«Cudzołóstwo. Słowo to oznacza niewierność małżeńską. Gdy dwoje partnerów, z których przynajmniej jeden jest w związku małżeńskim, nawiązuje stosunki płciowe, nawet przelotne, popełniają oni cudzołóstwo. Chrystus potępia cudzołóstwo nawet w postaci zwykłego pożądania123. Szóste przykazanie i Nowy Testament bezwzględnie zakazują cudzołóstwa124. Prorocy ukazują jego ciężar. Widzą w cudzołóstwie figurę grzechu bałwochwalstwa 125» (KKK 2380).

«Pan Jezus podkreślił pierwotny plan Stwórcy, który chciał nierozerwalności małżeństwa126. Znosi pobłażliwość, która przeniknęła do Starego Prawa127. Między ochrzczonymi "małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci"128»(KKK 2382) .

«Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do śmierci. Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. Fakt zawarcia nowego związku, choćby był uznany przez prawo cywilne, powiększa jeszcze bardziej ciężar rozbicia; stawia bowiem współmałżonka żyjącego w nowym związku w sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa: Jeśli mąż, odłączywszy się od swej żony, łączy się z inną kobietą, sam jest cudzołożnikiem, ponieważ każe popełnić cudzołóstwo tej kobiecie; także kobieta, która mieszka z nim, jest cudzołożnicą, ponieważ pociągnęła do siebie męża innej kobiety130» (KKK 2384).

«Akt płciowy powinien mieć miejsce wyłącznie w małżeństwie; poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i wyklucza z Komunii sakramentalnej» (KKK 2390).

Źródło: www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm

___________

Kodeks Prawa Kanonicznego:

«Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim»(Kan. 915).

«Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci» (Kan. 1141).

Źródło: www.zaufaj.com/prawo-kanoniczne/55.html

____________

Św. Jan Paweł II:

«Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. Pojednanie w sakramencie pokuty — które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej — może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów — jak na przykład wychowanie dzieci — nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, „postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom”180» ("Familiaris Consortio" 84).

Źródło: : opoka.pl

____________

Polecane teksty:

Ks. Edward Gabryel "Dopuszczenie do Komunii świętej katolików rozwiedzionych, żyjących w związkach niesakramentalnych"

Św. Jan Paweł II "Męczeństwo najwyższym potwierdzeniem nienaruszalnej świętości Prawa Bożego"

Św. Jan Paweł II "Sumienie a prawda"

Pius XI "Casti Connubi" - O małżeństwie chrześcijańskim na tle obecnych stosunków, potrzeb, błędów i wykroczeń w rodzinie i społeczeństwie
W obronie Tradycji Kościoła wspomniał ten post w Dlaczego polscy biskupi nie wykorzystali wytycznych adhortacji "Ewangelii gaudium"?.
adan2
peccatoribus

ten kto "pod osłoną" tzw "sakramentu małżeństwa" wchodzi i seksi bezkarnie na swoją "klacz" i ujeżdża ją do wili, bije , gwałci, a ta biedna nie może się z nim rozwieść, pokochać innego normalnego faceta, mieć z nim dzieci... bo "grzeszy śmiertelnie"...!!!- czy inny żyjący w tzw. "cudzołóstwie", tj. ten który kocha swoja wybranke, szanuje jej wolność , ma z nią dzieci i wychowuje … Więcej
BAH
@peccatoribus


Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,
nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga.
Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli,
nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.
Grobem otwartym jest ich gardło,
językiem swoim knują zdradę,
jad żmijowy pod ich wargami,
ich usta pełne są przekleństwa i goryczy;

ich nogi szybkie do rozlewu krwi,
zagłada i nędza … Więcej
mk2017
peccatoribus Jeden i drugi ciężko grzeszy . Takie porównania do niczego nie prowadzą i na pewno nie usprawiedliwiają życia w grzechu. Grzech, pozostaje grzechem, a kto żyje w grzechu ciężkim, nie ma dostępu do Komunii Św, jeśli się nie nawróci. Tak powiedział Bóg, z nim dyskutował chyba nie będziesz?
------------------------------------------------------
peccatoribus Kto jest większym grzesznikie… Więcej
peccatoribus
Kto jest większym grzesznikiem, ten kto "pod osłoną" tzw "sakramentu małżeństwa" wchodzi i seksi bezkarnie na swoją "klacz" i ujeżdża ją do wili, bije , gwałci, a ta biedna nie może się z nim rozwieść, pokochać innego normalnego faceta, mieć z nim dzieci... bo "grzeszy śmiertelnie"...!!!- czy inny żyjący w tzw. "cudzołóstwie", tj. ten który kocha swoja wybranke, szanuje jej wolność , ma z nią … Więcej