Jazyk
Zobrazení
1,8 tis.
Libor Halik 102
Veřejná doména

Cíl homosexuálů - zničit Církev zevnitř a NEzasvěcení Ruska

Ničení zevnitř dosvědčuje Ariel Gualdo di Stefano Levi, který je konvertitou z judaizmu a římskokatolickým knězem i exorcistou v římské italské diecézi.
Říká, že v čase jeho dětství homosexuální kněží ještě neexistovali. Že tehdy se občas nějaký kněz zamiloval do ženy a to bylo maximum.
Avšak když on studoval v kněžském semináři, jeho spolužáci byli homosexuálové a vedoucí kněžského semináře byl také homosexuál, který nehomosexuální studenty ničil.
Podobné je i na Ukrajině v pravoslavných bohosloveckých seminářích Kyjevské protimoskevské církve, jak mi dosvědčil hodnověrný kněz. Ale i v Moskvě samotné se s tím asi setkáte, jak mi vyprávěl ruský bohoslovec.
Italský kněz Ariel Gualdo di Stefano Levi dosvědčuje, že tito homosexuální studenti, kteří vystudovali novou druhovatikánskou katolickou teologii v 70. a 80. letech 20.století, jsou nyní biskupy a představenými a systematicky umísťují homosexuály na klíčová místa v církevních diecézích.
Jak dosvědčili ve svých výzkumech polští katoličtí kněží Darius Oko a Tadeusz Zaleski, v čase komunismu dosazovala v Polsku tajná státní policie ráda do bohosloveckých seminářů homosexuály a podporovala jejich zahraniční studium v Římě a pak jejich vysvěcení na biskupy.
Svědectví Italského kněze Ariel Gualdo di Stefano Leviho je polsky na: www.pch24.pl/wrog-jest-wsrod…,18348,i.html
Když praktikoval homosex osobně papež Pavel VI. vládnoucí v letech 1963-1978, snadno se rozšířil po celém Západě, navíc nechyběla aktivní prohomosexuální pomoc tajné policie z Východu. Cíl byl zdemoralizovat Západ a kořeny Západu - čili církev a pak Západ dobýt, což se ještě dočasně stane dle předpovědi z Fatimy ve 3.světové válce, protože Rusko jmenovitě dodnes nebylo žádným papežem spolu s biskupy zasvěceno pod ochranu NEPOSKVRNĚNÉ Panny Marie. Ani ve včerejším zasvěcováním nebylo jmenováno Rusko. Proto se Rusko jako stát a pak i další státy obrátí ke křesťanskému zákonodársví, morálce a víře až nakonec v průběhu 3.světové války, ve které některé nekající velmi sodomské homosexuální národy zcela zaniknou. Státem financované miliony umělých potratů v dnešním Rusku nesvědčí o tom, že by byl Putin opravdu křesťanským prezidentem.
Papež František včera pronesl NEDOSTATEČNOU a bludnou modlitbu:
„Blahoslavená Panno Maria Fatimská
S novou vděčností za tvoji mateřskou účast
spojujeme svůj hlas s hlasem všech pokolení,
která tě blahoslaví.
Oslavujeme v tobě veliké skutky Boha,
který se nikdy neunaví sklánět se milosrdně
k lidstvu, souženému zlem a zraněnému hříchem,
aby jej uzdravil a zachránil.
Přijmi s mateřskou laskavostí
úkon zasvěcení, který dnes s důvěrou konáme,
před touto nám tak drahou soškou.
Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný
a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích.
Necháváme se dosáhnout tvým něžným pohledem
a dostává se nám útěšného pohlazení tvého úsměvu.
Střež náš život ve svých rukou:
požehnej a posil každou touhu po dobru;
oživuj a syť víru;
podporuj a osvěcuj naději;
vzbuzuj a vdechuj lásku;
veď nás všechny cestou svatosti.
Nauč nás své přednostní lásce
vůči maličkým a chudým,
vyloučeným a trpícím,
vůči hříšníkům a zbloudilým srdcím:
všechny shromáždi pod svoji ochranu
a všechny přiveď ke svému milovanému Synu Ježíši, našemu Pánu.“
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Proč je tato modlitba nedostatečná? Není v ní jmenováno Rusko.
Bludná je závěrečným slovem všechny, neboť je to lež. Panna Marie nikdy nepřivede všechny k Pánu Ježíši, přiváděla, přivádí a přivede tam pouze mnohé, ne všechny. Kdyby přivedla k Pánu Ježíši všechny lidi, bylo by peklo navěky prázdné. Peklo však bylo, je a bude naplněné množstvím nekajících těžkých hříšníků, jak viděly svaté děti právě ve Fatimě a jak učil Pán Ježíš v evangeliích 12 apoštolů a jak dosvědčili starozákonní proroci i všichni skutečně svatí novozákonní církve.
superiel
www.lifesitenews.com/news/bishop-obeys-go…

Biskup se řídí vláda příkaz k odstranění katolické školy učení o hříšnosti homosexuálních skutků
OD PATRICK B. CRAINE
Pátek 18 říjen 2013 17:01 CET

Whitehorse, Yukon, 18.října 2013 ( LifeSiteNews.com ) - katolická diecéze Whitehorse je poslechl rozkaz od vlády Yukon odstranit církevní učení o hříšnosti homosexuality od své politiky na pastoraci … Více
alino
Od kedy neni protestant kresťanom?
To je nový ekumenizmus?
tores
Žádná protestantská zkušenost nemá šanci převážit nebo vytlačit křesťanství.
bratr
Přeji si jediné - Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi....

Nelajnuji Bohu jeho vůli a naopak se s radostí dítěte těším na každý další den v Jeho milosti. Z jeho vůle jsme povstali, z jeho vůle odcházíme... Každý den je vzácný a nezasloužený dar... To je má zkušenost a současně naděje.
tores
V tom je právě ta tragédie tebou kritizovaného "vatikánského spolku" - papež ničí Mši Svatou, chce se zbavit kostelů a pak chce, aby se "dva nebo tři" scházeli někde v pronajatých garážích.

Zoša 19.10.2013 14:44:11
Toresi, tvoje reakce je velmi smutná. Jeden by upadl ještě do větší chmury.
Tak potěšující a oblažující jsou slova Kristova:
-Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém tam jsem já uprostřed … Více
tores
Pokud se stydíš za papeže, který převrací katolickou víru naruby a modlíš se za to, aby se vrátil na cestu pravou, pak to je v pořádku, dítě. Jinak ho ale nemiluješ a nepřeješ mu věčnou spásu.
bratr
Stydím se, když čtu od věřícího člověka toto: Papež se topí a chce utopit i tebe. Nebudu se dohadovat s daným uživatelem, bylo by to k ničemu. Jen je mi z takových sdělení smutno.

A dále - Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich je zcela aktuální. To ve jménu mém není jen slovo, ale stav. Kéž by tento STAV byl stále a stále uskutečňován ve vší pravdivosti a pokoře. … Více
Zoša
Kostelníku děkuji!
Ano není z tohto světa. To vypovídá o mnohém a přitom to není v rozporu,-Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém...
Zoša
Toresi, tvoje reakce je velmi smutná. Jeden by upadl ještě do větší chmury.
Tak potěšující a oblažující jsou slova Kristova:
-Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém tam jsem já uprostřed nich.-
Zoša
I Dítě Boží má občas nějakou chmuru.
A já tímto děkuji Alino právě tobě, při čtení té jediné věty mi vytryskly slzy radosti.
Ostatní se minuli. Nehlo to se mnou.

alino 19.10.2013 13:45:40
Zoša 19.10.2013 13:11:42
Může mi někdo dát odpověď na otázku, kde se nyní nachází Církev Kristova? Kde ji
najít viditelně! Vatikánská společnost to není, té jde o celosvětovou moc a vládu.

Více
tores
Jo, alino - přesně tak to dělá ten nastávající utopenec. Dva nebo tři a ostatní ať táhnou po svých.

alino 19.10.2013 13:45:40
Zoša 19.10.2013 13:11:42
Může mi někdo dát odpověď na otázku, kde se nyní nachází Církev Kristova? Kde ji
najít viditelně! Vatikánská společnost to není, té jde o celosvětovou moc a vládu.

Tam, kde sú dvaja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
bratr
Kdybychom se soustředili na to podstatné z Kristova odkazu a žili to, pak bychom se dohadovali a vyměňovali názory na zcela jiné úrovni. Zcela jinak bychom se k sobě chovali. Duch svatý by nám umožnil dát nahlédnout a rozlišit co je podstatné pro náš život i život našich blízkých. Pochopili bychom i význam druhého člověka a oprostili se od dětinské řevnivosti a sváru. Tak bychom byli více neseni … Více
superiel
Pravda, kterou skýtá mé učení, bude brzy prohlášena za bezvýznamnou a lživou. Hněv mého Otce nad tímto zamořením mé církve na zemi bude brzy pocítěn mezi jeho služebníky v mé církvi v Římě. Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy opět povstane.

www.varovani.org/html2/710.html
alino
Zoša 19.10.2013 13:11:42
Může mi někdo dát odpověď na otázku, kde se nyní nachází Církev Kristova? Kde ji
najít viditelně! Vatikánská společnost to není, té jde o celosvětovou moc a vládu.

Tam, kde sú dvaja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
superiel
Jindriska 19.10.2013 13:28:39
PAPEZ JE VYVOLENY PODLE BUZI VULE.
.........................................................
Papež ano, FP ne. To je boží dopuštění.
www.varovani.org/html2/459.html

Žel, mnoho nebohých duší bude svedeno. Má dcero, problém není v tom, že tě odmítnou, ale v tom, že zabrání duším, aby byly zachráněny. www.varovani.org/html2/636.html
Jindriska
Zoša 19.10.2013 13:11:42
Může mi někdo dát odpověď na otázku, kde se nyní nachází Církev Kristova? Kde ji
najít viditelně! Vatikánská společnost to není, té jde o celosvětovou moc a vládu.

p.s. prosím Samsona aby nereagoval! děkuji!

Zoša 19.10.2013 13:14:35
Nemohou to být ani tradiční. Ti jsou v jednotě s Vatikánem - tedy v duchovní jednotě s vatikánským satanismem.

JA BUDU REAGOV… Více
Zoša
Nemohou to být ani tradiční. Ti jsou v jednotě s Vatikánem - tedy v duchovní jednotě s vatikánským satanismem.
Zoša
Může mi někdo dát odpověď na otázku, kde se nyní nachází Církev Kristova? Kde ji
najít viditelně! Vatikánská společnost to není, té jde o celosvětovou moc a vládu.

p.s. prosím Samsona aby nereagoval! děkuji!
TULÁK
Opravdu?Mně to přijde s tou matkou všech lidí, národů a tak, že jde o nějakou náhražku.Jedni mají Kálí, jiní Artemis atd.No a každý si pak představí tu svoji a je z toho matka všech národů a lidí.Všichni jsme bratři nebo sestry, že?Časem to zatrhnou a budeme bezpohlavní individua.Dají nám uniformy a čísla na ruku a na čelo, aby nás alespoň něco odlišilo.Něco jak psal Orwell
alino
Počuli ste, že ve Fatime je ešte stále obraz bohyne Kálí?
Tak klidne se pútnice mohla klanet modle
Aneb se všechny bohyne nazývají Božou Matkou?
Samson1
Já jsem četl už je to delší dobu, že adorovali před sochou P. Marie Fatimské a jedna účastnice si myslela, že se klaní modle. Potom se stala jedna věc, odněkud přiletěly tři bílé holubice a celé tři dny byly u sochy a ona změnika svůj názor. Ono to není přímo osoba, ale věc uctívání osoby a fotku třeba osoby,kterou milujem nevyhodíme a nepošlapem, ale jsou v albumech a člověk si rád druhého … Více
Zoša
No kdoví jak to s tou Fatimou ve skutečnosti je, když tomu sam Vatikán nevěří a neudělal co se po něm žádalo. Někde jsem četla,že jistá skupina řeholniků v civilu,
je napojena na zlé síly a umí dělat vše co si zamane. To jsou věci. Ještě, že se před tím nemusíme třást.
...Myslíš, že ďábel vyhraje?
Tak počkej ještě není konec!
"Já povstanu" říká Bůh "Já zaujmu Své místo
"!
..
tores
Není to výsměch. Tím je spíše papežova "dostatečná láska a pokora" k útokům na základní kameny Církve.
Stanabargerova
Přijmi s mateřskou laskavostí úkon zasvěcení, který dnes s důvěrou konáme, před touto nám tak drahou soškou. Není tohle výsměch? Před soškou ... To je klanění se modlám. Papež nevěří v Pannu Marii? Nevidí v fatimské soše živou Pannu Marii. Docela veřejně nás podvedl.
Zoša
Jen si plácejte po ramenou jste v jednom vatikánském duchu. Pá zlatka
Zoša
Jste s tím kultem satana v duchovní jednotě, při každé mši..."v jednotě s papežem xy"
jste omámeni satanový dýmem ať chcete nebo nechcete, automaticky to na vás působí
tores
Skutečnost, že má antikrist být ve Vatikánu, neznamená, že to mike napsal špatně.
Zoša
Čau chlape - já tomu říkám těleso antikrista:
Papež Pavel VI. dle žáka sv. P. Pia
Intronizace Satana ve Vatikánu
»Intronizace Lucifera, padlého anděla, se uskutečnila v lůně Pevnosti Římské katolické církve 29. června 1963; je to ideální datum pro tuto historickou událost, která měla být první a pak nadále zachovávána. Jak dobře věděli hlavní strůjci tohoto obřadu, satanská tradice vždy předpoví… Více
tores
Samson1 - udělej si vlastní blog. Kdo ty bláboly má po tobě pořád přeskakovat, aby se dostal k diskuzi?
Samson1
Toresi z 1 Timoteus:
5Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.Cílem přikázání je láska
3Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. 4Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. 5Cílem přikázání je přece láska z … Více
Samson1
Tak proč vážíš taková slova. Byla vyřčena, tak za ně ber i odpovědnost. Ještě k tomu přikládáš.
Nic než sebestředná charopýcha. Ostatně - proč vztahuješ tu oslí čelist na sebe? Žeby se ozvala potrefená husa?
tores
Nic než sebestředná charopýcha. Ostatně - proč vztahuješ tu oslí čelist na sebe? Žeby se ozvala potrefená husa?
Samson1
To jsou dnes Boží děti. Už nemají slušného chování. Reakce na můj vklad: Samozvaná pýcha není totéž, co povolání Božího dítěte.


Oslí čelist: přestaň blábolit.
Raděj se jdi modlit Samsone. Opisovat citace z PS bez ladu a skladu dokáže i cvičená opice.
Samsone, stojíš si na vedení?
Samsone, ty pohane! Začínáš napodobovat Kostelníka. No co, je to dobrý učitel. Tak mlč a uč se.
vodo44 to … Více
Samson1
Jo tores souhlas, ale jedna připomínka, jak se za duchovní představené modlíme. To je též otázka a dost vážná. Jaké kněze si vyprosíte, takové budete mít. To se v dřívějších dobách též říkalo.Ty pravdy je třeba připomínat i na jiné adrese.
K tématu: před IIVK byla kněžská svátost úzce spojena s exorcismem. Mnoho kněžských modliteb včetně rozhřešení ve zpovědnici obsahovalo malý exorcismus a … Více
tores
Oslí čelist: přestaň blábolit.
tores
K tématu: před IIVK byla kněžská svátost úzce spojena s exorcismem. Mnoho kněžských modliteb včetně rozhřešení ve zpovědnici obsahovalo malý exorcismus a křesťané tak byli lépe chráněni před Zlem. Je tedy logické, že v křesťanských rodinách smilstvo tolik nebujelo. Prohlášení papeže o tom, že má dostatek lásky a pokory v tom, aby šel hlavou přímo proti působení Ducha Svatého v dějinách Církve, … Více
Samson1
Jo Tores, hlavně když duchovní pýcha vysvětluje Písmo a zapomene, že pokřtění jsou Boží děti. Ti kdo Krista přijali a věří jsou Boží děti, někteří jsou ještě navíc elitáři, jak se tu stále projevují.
tores
Samozvaná pýcha není totéž, co povolání Božího dítěte.


Samson1 15.10.2013 21:30:48
Světlospásy Kostelníkovi napsal, že je Boží dítě a on mu smazal komentář, já jsem mu řekl, že jsem též u Kostelníka bloklý, protože jsem Boží miláček.
Iva Podzimková
Díky,Otče Libore Halíku...ať Vám Pán žehná!
Křesomysl
Nepomlouvej, Samsone neznabohu.
Samson1
Světlospásy Kostelníkovi napsal, že je Boží dítě a on mu smazal komentář, já jsem mu řekl, že jsem též u Kostelníka bloklý, protože jsem Boží miláček. 24Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. 25Po příchodu víry už ale nejsme pod pěstounem.
26Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. 27Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do … Více
Křesomysl
Vyjde to na stejno. Je rozdíl mezi Kostelníkem a tebou. Kostelník cituje k věci a v jasných souvislostech. U něho je vidět, že duchovním věcem rozumí.
Ty jenom kopíruješ, několikrát za sebou a vždy bez smyslu. Jsi asi nekňuba.
aobubo
Jak vidno i cvičená opice ma kolikrat více rozumu ,než člověk když opisuje PS....hihihi ....aspon si něco zapamatuje
Křesomysl
Samsone, stojíš si na vedení?
Samson1
No křesomysle, je třeba křesat tvou mysl. Mluvíš jak neznaboh. Tak můžeš mluvit o Kristových přátelích a Božíh dětech?

Samsone, ty neznabohu, já se raději něco poučím od Kostelníka. Ty kopíruješ něco, čemu sám nerozumíš. Nemá to hlavu, ani patu. Nezapomeň, že z každého prázdného slova budeš souzen. Tak mlč a naslouchej povolaným
Samson1
vodo44 to opisování je poučení pro Kostelníka. Stojí to na Písmě a bavilo se o tom včera. Já jsem Kostelníkovi řekl něco o duchovní pýše, ale z toho hlediska, že jiné, nebo jen pár považuje za Boží děti a já tvrdím: Těm, kdo ho přijali dal moc stát se Božími dětmi. Tedy žádného, kdo věří, nemůže vylučovat. Správcovství bylo pod zákonem. S Kristem je synovství. Zákonem, 5aby vykoupil ty, kdo byli … Více
Křesomysl
Samsone, ty neznabohu, já se raději něco poučím od Kostelníka. Ty kopíruješ něco, čemu sám nerozumíš. Nemá to hlavu, ani patu. Nezapomeň, že z každého prázdného slova budeš souzen. Tak mlč a naslouchej povolaným.
voda44
Raděj se jdi modlit Samsone. Opisovat citace z PS bez ladu a skladu dokáže i cvičená opice.