Clicks34
vi.news

Giáo hoàng dị giáo: Giám mục Schneider và Hồng y Burke mâu thuẫn với nhau

Giám mục Athanasius Schneider nhấn mạnh trong một bài luận ngày 20 tháng 3 rằng không thể hạ bệ giáo hoàng dị giáo và một giáo hoàng như vậy không tự động mất chức .

Ý kiến này mâu thuẫn với Hồng Y Raymond Burke, người đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của ChristianWorldReport.com (ngày 19 tháng 12 năm 2016): "Nếu một Giáo hoàng chính thức tuyên xưng dị giáo, thì bằng hành động đó, ông ta sẽ từ bỏ chức Giáo hoàng. Một cách tự động."

Ý kiến của Burke cho phép các giáo sĩ có quyền từ chối sự vâng phục đối với giáo hoàng dị giáo, chẳng hạn, như Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập Hội Thánh Pius X, đã thực hiện.

#newsQrixwsnczg