Clicks363
Sacerdos Hyacinthus
3

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĘTA CHRYSTUSA KRÓLA (3)

Ojciec Święty Pius XI, ustanawiając święto Chrystusa Króla, wyznaczył jego dzień – ostatnią niedzielę października.
Papież tak pisał w encyklice Quas primas:
„A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa - Króla, które ma być na całym świecie obchodzone rokrocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę poprzedzającą bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się Sercu Pana Jezusa, który to akt śp. Poprzednik Nasz Pius X każdego roku odnawiać nakazał”.

W najbliższą niedzielę, według tradycyjnego katolickiego kalendarza, zgodnie z regułami motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI, obchodzić zatem będziemy święto Chrystusa Króla. W dniach poprzedzających święto mogą nam być pomocne materiały, które wzmiankowane są tutaj dla duchowego pożytku Szanownych Odbiorców
.
W 1937 roku odbył się w Polsce Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla za zgodą i z błogosławieństwem Papieża Piusa XI, pod kierownictwem Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda i z udziałem władz państwowych.
www.ak.rumia.pomorskie.pl/index.php

Wydarzenie doniosłe, godne zauważenia i przypominania!
Kongres w Poznaniu był jednym z owoców encykliki Quas Primas - o królewskiej władzy Chrystusa.
Dzisiaj proponuję zbiór dokumentów związanych z tym ważnym wydarzeniem w historii Kościoła w Polsce: "Międzynarodowy Kongres Chrystusa-Króla".
Unikalna dokumentacja!

Nabywajmy, czytajmy, przekazujmy innym - w Polsce i za granicą.
Niech wzrasta zaszczytna znajomość Chrystusowego Królestwa!
Króluj nam, Chryste!

Dokumentację Kongresu możemy nabywać m.in. tutaj:
ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_230164…
tahamata and 2 more users like this.
tahamata likes this.
danutadubiel likes this.
stanislawp likes this.