Kliknutia podľa štátov

 1. Slovensko

  971

 2. Česko

  290

 3. Španielsko

  7

 4. Spojené štáty

  6

 5. Rakúsko

  6

 6. Čína

  4

 7. Turecko

  4

 8. Spojené kráľovstvo

  3

 9. Srbsko

  3

 10. Taliansko

  3

 11. Mexiko

  2

 12. Francúzsko

  2

 13. Brazília

  2

 14. Kanada

  2

 15. Indonézia

  2

 16. Nórsko

  2

 17. India

  2

 18. Sýria

  1

 19. Maroko

  1

 20. Nemecko

  1

 21. Kolumbia

  1

 22. Kazachstan

  1

 23. Irán

  1

 24. Thajsko

  1

 25. Malajzia

  1

 26. Litva

  1

 27. Pakistan

  1

 28. Rusko

  1