Język
Wyświetlenia
2,6 tys.
ŚW.FILOMENA

JEZUS CHRYSTUS: Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios / JESUS CHRIST: Prepare to witness signs soon to be revealed from Heaven

Niedziela, 23.09.2012, 20.00

M
oja szczerze umiłowana córko, to z miłości proszę wszystkie dzieci Boże, aby przygotowały się na to, że staną się świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios.

Znaki zostaną przedstawione światu w różny sposób, aby obudzić dzieci Boże. Wielu będzie próbowało zaprzeczyć tym znakom i odrzucić je jako przesądy istniejące tylko w wyobraźni wierzących.

Musicie wiedzieć, że dla was, którzy będziecie świadkami tych znaków, będą one pomocą w przygotowaniu wam waszych dusz. Bowiem, kiedy wcześniej zatroszczycie się o wasze dusze i poprosicie o przebaczenie swoich grzechów, wasze cierpienie po Ostrzeżeniu będzie znikome.

Przyjmijcie te znaki, te cuda, jako dar z Niebios. Nie walczcie z nimi ani nie ignorujcie ich, ponieważ są dowodem Mojej Obietnicy, aby przygotować was wszystkich przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie teraz i zawierzcie. Zaufanie jest najważniejszym aktem wierności Mnie, waszemu Jezusowi. Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.

Wasz Jezus

za: paruzja.info/2012.09.23_20-00.php

___________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Ręka Boga wykorzysta Słońce, by ostrzec świat

Znaki czasu: Pan Jezus na Niebie /uwidoczniony na zdjęciu/ nadchodzący w obłoku z wielką mocą i chwałą.

MATKA BOŻA: W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE ROZWAŻAJCIE DWA WIELKIE ZNAKI ... NA CAŁYM FIRMAMENCIE NIEBA

W Medjugorje pojawił się Krzyż na niebie

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz!

I POSŁUCHAJ:

23.09.2017r. - Znak na niebie zapowiadający nadejście Dnia Pańskiego (Powtórne przyjście Pana Jezusa)
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie.