Clicks24
vi.news

Hiệu ứng Francis: Người Ý ngừng ủng hộ Giáo hội

Kể từ khi cuộc bầu cử của Francis, số người Ý định đóng thuế sùng bái bắt buộc (otto per mille) cho Giáo hội đã giảm hai triệu,IlMessagero.it đưa tin (ngày 15 tháng 7).

Lý do rất đơn giản: Francis xa lánh người Công giáo bằng cách ủng hộ đảng phái chính trị cực hữu phản tôn giáo, trong khi cự tuyệt các lực lượng ôn hòa, những người có truyền thống ủng hộ Giáo hội.

Vì các lý do liên quan đến hệ thống thuế, việc giảm hỗ trợ sẽ chỉ cho thấy hậu quả tài chính của nó bắt đầu từ năm sau.

Năm nay, Giáo hội Ý đã nhận được 1,1 tỷ euro từ Nhà nước. Để so sánh: Tổng giáo phận Cologne của Đức, một mình kiếm được 700 triệu euro hàng năm từ thuế Nhà nước.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsMdbpgsyurc