Język
Wyświetlenia
241
Poznaj Ewangelię 1 3

Ewangelia na co dzień - Piątek V tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia na co dzień

Piątek V tygodnia Okresu Wielkanocnego

Wspominamy: Św. Urbana I

Inni Święci danego dnia...


Czytania z dnia

Komentarz do Ewangelii : Św. Grzegorz Wielki - „Oto moje przykazanie - miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem”

Ewangelia wg św. Jana 15,12-17.


Jezus powiedział do swoich uczniów: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".


ewangelia.org/M/PL/

***

Polecane:
Komentarz biblijny do dzisiejszej Ewangelii - J 15, 12-17