Jazyk
Zobrazení
194
Stylita 2 1

Hesychie

"Postavíme-li na jednu misku vah všechny činnosti světa a na druhou ticho (hesychii) , zjistíme, že váhy klesají na stranu ticha. Nestavte ty, kdož konají zázraky ve světě, na stejnou úroveň jako ty, kteří zachovávají hesychii se správným smýšlením (stavem mysli). Milujte "nekonání" ticha více než uspokojování chtivých lidí ve světě a než obrácení mnoha lidí k Bohu. Je lepší osvobodit sebe z pout hříchu, než osvobozovat otroky z jejich poddanství."

svatý Izák Syrský

pozn. hesychie - mlčení, tichost, bdělé pozorné mlčení

z knihy Moudrost pouštních otců, nakladatelství Eliáš , 1997

Napsat komentář
henta
Doporučuji k vyváženosti mezi tichostí/bdělým mlčením před Bohem
/mniši BKP 5-6 hod denně modlitby +svatá liturgie/ a činností pro Boží království tedy
spásu duší.
Svobodné rádio 10.08.2017 Biskupové Timotej a Metoděj nejen o zvěrstvech na Ukrajině