Jazyk
2 1 194

Hesychie

"Postavíme-li na jednu misku vah všechny činnosti světa a na druhou ticho (hesychii) , zjistíme, že váhy klesají na stranu ticha. Nestavte ty, kdož konají zázraky ve světě, na stejnou úroveň jako ty,…
Napsat komentář
henta
Doporučuji k vyváženosti mezi tichostí/bdělým mlčením před Bohem
/mniši BKP 5-6 hod denně modlitby +svatá liturgie/ a činností pro Boží království tedy
spásu duší.
Svobodné rádio 10.08.2017 Biskupové Timotej a Metoděj nejen o zvěrstvech na Ukrajině