Clicks46
ms.news

Francis Mengangkat “Semangat Assisi”, Menggelar Heresi Abu Dhabi “Langkah Penting"

Ia merupakan “sumber kegembiraan” menunjukkan persidangan antara agama 1986 di Assisi atas usaha John Paul II terus berkembang, kata Pope Francis dalam ucapannya semasa Konferens Keamanan Antarabangsa di Madrid (15-17hb September).

Tema konferens adalah “Keamanan tanpa sempadan”. Mesyuarat Assisi pada 1986 merupakan sumber skandal terbesar. Pada suatu sudut, atas tabernacle, letaknya sebuah patung Buddha dan seekor ayam dikorbankan di atas altar gereja.

Akan tetapi, Francis tetap tuntut pandangannya tanpa sebarang bukti yang menunjukkan bahawa “kekuatan semangat Assisi” memimpin manusia ke arah keamanan.

Dia kemudian mengingati tentang Dokumen Abu Dhabi yang bersubjek “Human Fraternity”, menggelarnya dengan penuh kebangaan, sebagai “langkah penting ke arah keamanan dunia”.

Dokumen tersebut menekankan bahawa Tuhan turut mengizinkan agama yang mengambil kira Jesus Christ sebagai pemalsu.

#newsLjlfpvipvo