Clicks23
vi.news

Hồng Y Müller bóc mẽ tư tưởng của Đảng Amazon

Vấn đề chính của Instrumentum Laboris (IL) của Amazon là các thuật ngữ chính không rõ ràng và bị dùng quá nhiều, Hồng y Gerhard Müller viết trong một tuyên bố ngày 16 tháng 7.

Ông đặt tên cho các khẩu hiệu như "hội đồng hóa", "phát triển tích hợp", "nhà truyền giáo của Samaritan", "Giáo hội mở cửa", "Giáo hội tiếp cận", "Giáo hội của người nghèo", "Giáo hội của Amazon."

Müller phân tích rằng IL thay thế Kinh thánh và Truyền thống bằng cách "tự dẫn chứng" và nói vòng quanh các tài liệu mới nhất của Francis. Amazon được coi là một "nguồn mặc khải đặc biệt của Chúa." Đây là một giáo huấn sai lầm.

IL tự miễn dịch bằng cách kêu gọi sự phản đối là "Chủ nghĩa học thuyết", "giáo điều", "nghi lễ", "chủ nghĩa giáo sĩ", "tư duy của pharisees", và "kiêu ngạo lý trí."

Thay vào đó, nó đề xuất về "tầm nhìn vũ trụ", "thần học bản địa", và một nền "thần học sinh thái". Muller gọi đó là "tư duy trẻ con của những người theo chủ nghĩa lãng mạn xã hội."

Nó biến hóa thân thành "hội nhập văn hóa", bằng cách lạm dụng một trích dẫn mạo danh của Irenaeus ở Lyon.

IL tuyên bố rằng sự đa dạng văn hóa đòi hỏi một sự hóa thân "mạnh mẽ hơn" để đón nhận "những cách sống và văn hóa khác nhau. (IL 113). Müller gọi điều này là hoàn toàn khó hiểu."

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsLlodmdoceg