Clicks873

JEZUS: Moja Księga Prawdy, jak płomień, rozprzestrzeni się na cały świat

JESUS: My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world

wtorek, 22 maja 2012 roku, godz. 15.20

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce rozpocznie się kolejny etap tej Świętej Misji. Moja Księga Prawdy, jak płomień, rozprzestrzeni się na cały świat. Nawrócenia będą nagłe, a Moje święte Słowo będzie słyszane we wszystkich językach.

Wszystkie dzieci Boże po kolei będą rozpowszechniać Moje Orędzia i zostaną napełnione Duchem Świętym. Ich usta będą przekazywać Prawdę i wszyscy będą prorokować w językach, aby Prawda mogła zostać szybko usłyszana.

Pragnienie dzieci Bożych, które błąkają się w stanie zdezorientowania, ponieważ ich dusze są puste, zostanie ugaszone. Bolesny głód za Moją Obecnością będzie zaspokojony, kiedy przyniosę tym duszom pokarm, którego tak rozpaczliwie potrzebują. Kiedy się to stanie, bardzo niewiele dusz na świecie będzie nieświadomych Mojego wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje święte Słowo, Moją Księgę Prawdy i pochłońcie ją. Ponieważ bez niej będziecie jak ciało bez duszy. Kiedy przełkniecie Moje Słowa Mądrości, ponownie odzyskacie jedność. A kiedy znowu odzyskacie jedność, będziecie gotowi iść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi umiłowani wyznawcy, bo Moje spisane Słowo wkrótce będzie z wami i będziecie się radować w duszach miłością i pokojem. Ruszajcie więc, wszyscy Moi wyznawcy. Wy, wasi bliscy i wszyscy wierzący niech prorokują w Moje Imię. Idźcie ze Mną, gdy was prowadzę do Życia Wiecznego.

Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/my-book-of-trut…
za: jezusdoludzkosci.pl/2012-05-22-15-2…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
"Weźcie Mój Dar, Moje święte Słowo, Moją Księgę Prawdy i pochłońcie ją. Ponieważ bez niej będziecie jak ciało bez duszy. Kiedy przełkniecie Moje Słowa Mądrości, ponownie odzyskacie jedność. A kiedy znowu odzyskacie jedność, będziecie gotowi iść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi."
ŚW.FILOMENA likes this.