Ngôn ngữ
Lượt xem
70
vi.news

Nhà thờ Tông đồ Armenia bắt đầu xuất hiện "Các nữ tế"

Tháng 9 năm ngoái, bác sĩ gây mê Ani-Kristi Manvelian, 24 tuổi, đã được "phong chức làm giám mục" của tổng giáo phận truyền giáo Armenian ở Tehran, Iran.

Theo Fides (ngày 15 tháng Giêng), "sự tấn phong" trong Nhà thờ Tehran được thực hiện bởi Đức Tổng Giám mục Sebouh Sarkissian.

Manvelian không thuộc bất kỳ một hội dòng nữ tu nào. Việc "tấn phong" đã diễn ra mặc dù Giáo hội Tông đồ Armenia đã không chính thức thành lập văn phòng của "phó tê nữ". Một Giáo Hội phía Đông khác, Tòa Án Chính Thống Hy Lạp của Alexandria, Ai Cập, cũng từng "tấn phong" một "nữ phó tế" vào năm 2017.

Trong cả hai trường hợp, không có sự tấn phong thực sự diễn ra mà chỉ là một lễ ban phước đơn giản.

#newsJjtwcdsceb