Clicks320
Sacerdos Hyacinthus

Poznajemy język łaciński (19) - teksty do Mszy Świętej (4) Sanctus

Lingua Latina (19) - teksty do Mszy Świętej (4)

Rzymski katolik chętnie się kształci.
Rzymski katolik chętnie przyswaja język łaciński.
Rzymski katolik chętnie posługuje się językiem łacińskim.

Święty... - tekst i AUDIO:
Sanctus...


Dla przykładu jedna z najbardziej znanych wersji śpiewanych
- Sanctus z Mszy De Ángelis:
www.youtube.com/watch