Clicks462
ŚW.FILOMENA
11

JEZUS: Celem szatana jest oszukanie ludzi, by uwierzyli, że świat i istnienie ludzkości jest środkiem do celu. Jego największym triumfem było wprowadzenie humanizmu, a w szczególności humanizmu świeckiego

27.06.2014, godz. 22:11

M
oja szczerze umiłowana córko, nigdy łatwo nie zidentyfikujecie dzieła szatana w świecie, gdyż on jest bardzo przebiegły. Rzadko będzie ukazywał swoje działania w taki sposób, żeby ludzie zadawali sobie pytania czy nie kryje się w nich jego wpływ. W ciągu całego jego panowania na Ziemi dokonywał on niezwykłych wysiłków, aby przekonać świat, że on nie istnieje. Rzadko widzicie prawdę, ponieważ jest ona ukrywana przez tych, których on wykorzystuje, aby przekonać ludzi, że Bóg nie Istnieje.

Celem szatana jest oszukanie ludzi, by uwierzyli, że świat i istnienie ludzkości jest środkiem do celu. Jego największym triumfem było wprowadzenie humanizmu, a w szczególności humanizmu świeckiego.

Humanizm, tak zwane pragnienie, by troszczyć się o ludzkie potrzeby poprzez eliminację niesprawiedliwości społecznej, jest błędny. Ci, którzy przyjmują humanizm w swoim życiu traktują go, jako substytut wiary w Boga i to jest zrozumiałe, dlaczego to czynią. Niestety, wiele religii wydało odstępców, na których zachowanie nie wpływa Bóg. Swoją nienawiść do innych i swoje mordercze zamiary realizują oni w Imię Boga, podczas gdy w rzeczywistości sam szatan inspiruje każdy ich ruch.
Czyni tak, aby odciągnąć ludzi od Boga. Te ciemne dusze popełniają straszliwe niesprawiedliwości i wykorzystują Imię Mojego ukochanego Ojca do przeprowadzania nikczemnych działań. Następnie usprawiedliwiają te działania w imię swoich religii, a tym doprowadzają wielu ludzi do całkowitego odrzucenia wiary w Boga.

A ponieważ świecki humanizm pochwala wszystkie dobre rzeczy w imię sprawiedliwości społecznej, jest bardzo atrakcyjny dla tych dusz, które mają wrażliwe serca, gdyż ich intencje są dobre. Niestety, kiedy przyjmą tę doktrynę, mówią, że Stworzenie świata było przypadkiem spowodowanym przez naturę. Ale to jest nieprawda, gdyż świat został stworzony przez Mojego Ojca Przedwiecznego. Żaden naukowiec nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić Stworzenia świata, gdyż ta wiedza nigdy nie będzie ujawniona człowiekowi.

Odrzucenie tego, co nadprzyrodzone i Istnienia Boga w Niebie oznacza, że odrzuca się zasady moralne, które pochodzą od Boga. Oznacza to, że moralność, głębokie poczucie tego, co podoba się lub nie podoba Bogu, nie może się zachować, a to prowadzi do ciemności. Zamiast tego, człowiek będzie koncentrował się wyłącznie na swoich fizycznych potrzebach, a zaniedba swoją duszę. W chwili śmierci, jego dusza, której nie chciał on zaakceptować jako życiodajnego Daru od Boga, w dalszym ciągu nie będzie akceptowała Bożego Miłosierdzia. Wiele z tych dusz na tym etapie całkowicie odetnie się od Miłosierdzia Bożego.

Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie humanizm. I w rezultacie, pociągnie te wszystkie dusze do błędnej interpretacji Prawdy o ich istnieniu. Świat przyjmie ten nowy typ kościoła - kościoła zajmującego się niesprawiedliwością społeczną - i nie zostanie wypowiedziane ani jedno słowo o tym, jak ważne jest zbawienie waszych dusz.

Wasz Jezus

za: ostrzezenie.com.pl/…/oredzia_058.htm

________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

19 LISTOPADA OBCHODZIMY PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH USTANOWIONY PRZEZ FRANCISZKA

Matka Zbawienia: Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa, gdzie nie będzie wspominało się o Bogu

I ZOBACZ:

PAPIESKA INTENCJA NA WRZESIEŃ 2016 : POMÓŻ MI W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA , KTÓRE W CENTRUM STAWIA OSOBĘ LUDZKĄ ...

FRANCISZEK - FAŁSZYWY PROROK - NISZCZYCIEL KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO
ŚW.FILOMENA
"Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie humanizm. I w rezultacie, pociągnie te wszystkie dusze do błędnej interpretacji Prawdy o ich istnieniu. Świat przyjmie ten nowy typ kościoła - kościoła zajmującego się niesprawiedliwością społeczną - i nie zostanie wypowiedziane ani jedno słowo o tym, jak ważne jest zbawienie waszych dusz."