Clicks68
vi.news

Liệu Humanae Vitae có phải là nạn nhân kế tiếp?

Các tin đồn đang diễn ra tại Rôma rằng một ủy ban bí mật của Vatican đang xem xét bức thư thông điệp Humanae Vitae (1968) của giáo hoàng Paul VI, Marco Tosatti viết. Nó khẳng định giáo huấn Công giáo về việc bác bỏ ngừa thai nhân tạo. Theo Tosatti thì mục tiêu của ủy ban, theo yêu cầu của Đức giáo hoàng Phanxicô, sẽ cho phép ngừa thai nhân tạo.

Hình ảnh: Vatican, © Mike on flickr.com, CC BY-NC-ND, #newsLlykseoozf