Jazyk
Zobrazení
210
Stylita 12 1

Boží slovo na den 11.7. A.D. 2018


Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“

Mt 19,27-29
henta
ceskoslo včera
Nejpřednější místa jsou vyhrazena panicům. Já to chápu, je to spravedlivé, sám mám dětí několik, nejsem hoden.....
Prokope to ,že máš děti a přispíváš dle možnosti
na jejich potřeby, modlíš se za ně a obětuješ...
to není hřích, který by ti bráni ke svatosti. Hříchem
je to anikoncepce známá už v Gen 38,9-10
9 Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli vchá… Více
henta
Žel Prokope , nezměnil ses.
Stále stejně zaujatý, tam kde
bys měl vnímat bratra.
/jistě,že nemyslím toho:-))-
už mi to anděl připomněl-
dobro.rala z La./
Hoki
Milá Glorie, kolikrát to už slyšíme do omrzení od henty /a nejenom od ní/ - prý přijímáte placebo, papež je satanista, jste v jednotě s antikristem, vatikánská odpadlá společnost, nemáte odvahu opustit řkc.... je to už skoro HUMORNÉ. Přitom možná daný jedinec co tohle trousí nemá jedinou skutečnou odvahu - bezvýhradně MILOVAT a CTÍT Boha. Skutečná Láska se nedá koupit, ta se musí zažít. Poku… Více
Zedad
„Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů.
Zedad
Hoki před 21 minutami
Společnost, aby žila lidsky musí zachovávat řád. Jaký řád? Řád Hospodina, živého Boha. Je třeba k němu docházet nebo dojít.
Hoki
Bizarní je milá Glorie zase vidět ten oblíbený citát mládenců, kteří jím něco obhajují bez vhledu do souvislostí. Ale pokud jim to stačí, pak jim to srdečně přeji. Opravdu Glorie. Více nemám co dodat i k tomu dalšímu níže a možná i výše. Je to o medu a vosičkách. Ahoj Glorie.
Zedad
Hoki před 21 minutami

Jejda mane, svobodní muži co nemají ženy si potřebují obhájit své "posty"


Nemyslím si, že je nutné znevažovat cokoliv, co je psáno v Bibli. No a ty to tu Hoki děláš a slovo Písma vysvětluješ stylem, jakože tak asi ne, a že nevědecké, a že nesmysl, a že ty máš zdravý náhled na život, že máš takový jakýsi lepší náhled na život ve světle Písma, zasazený do života.

Máš v … Více
Hoki
Milá Glorie, co dodat, že by vyhrezla hereza? :) Třeba bude pan mike spokojený a bude se dohadovat jako apoštolové kdo je výše a kdo níže a jak to s nimi v nebi bude vypadat.... A nebo jaký stav je lepší a nelepší..... Jak malicherné před Boží svatostí. Ale uznávám, že pokud je někdo ve stavu celibátním, prostě laik co nemá babu, tak si potřebuje svůj stav obhájit. Nicméně i to považuji za … Více
Hoki
Jejda mane, svobodní muži co nemají ženy si potřebují obhájit své "posty"? Celibát? Vzpomínáš Glorie ty dohady, jaký stav je přednější, zda manželský a nebo celibátní? A stanovisko jednoho uživatele, který dravě obhajoval celibát jako stav Bohu milejší? Jenže například za celibátem laickým se může ukrývat mnoho nepopsaných listů života a mnoho různých důvodů. Upřímně řečeno, obhajovat celibát … Více
Hoki
Milá Glorie, kolikrát to už slyšíme do omrzení - přijímáte placebo, jste v jednotě, vatikánská odpadlá společnost, nemáte odvahu opustit.... je to už skoro HUMORNÉ. Přitom možná daný jedinec co tohle trousí nemá jedinou skutečnou odvahu - bezvýhradně MILOVAT a CTÍT Boha. Skutečná Láska se nedá koupit, ta se musí zažít. Pokud se nezažije, pak na sebe lidé hulákají jako bačové z kopce na kopec. A … Více
henta
Zde to máte "černé na bílém"
a vy nemáte lásku ani odvahu
opustit system řkc, dávno odpadlý
od Krista Ježíše.

..Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:
Můj synu, přijmeš-li moje slova a mé příkazy u sebe schováš, tvoje ucho dá pozor na moudrost, tvoje srdce se otevře k poznání. Budeš-li volat po vědě a toužit po poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady po něm slídit, pak pochopíš bázeň před Hospodinem a poznáš Boha. Vždyť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a pravda. Štěstí … Více