Clicks57
vi.news

Tổng tư tưởng học của Francis: Amazon "phải" giới thiệu Chức Phó tế Nữ [không hợp lệ]

Giám mục đã nghỉ hưu Erwin Kräutler, 80, khẳng định: Hội nghị Amazon "phải" giới thiệu một chức phó tế nữ [không hợp lệ].

Vị trưởng giáo chống Công giáo khét tiếng đã được Francis chọn làm Tổng tư tưởng học của Thượng hội đồng Amazon. Ông là cựu Trưởng giáo của Xingu, Amazon.

Kräutler nói với tạp chí Đức "Blickpunkt lateinamerika" rằng ông muốn có một "sự thay đổi cơ bản" trong Giáo hội. Ông so sánh Giáo hội với chính trị. Vì phụ nữ đã trở thành "bộ trưởng" cũng như "tổng thống" nên họ nên đảm nhận những vai trò lãnh đạo tương tự trong Giáo hội, "Chúng ta đang bị tụt hậu ít nhất một trăm năm trong việc giải phóng phụ nữ," Kräutler tin tưởng.

Ông tuyên bố rằng phụ nữ Amazon hiện đang dẫn đầu các buổi lễ phụng vụ Chúa nhật, rao giảng và chuẩn bị các bí tích cho các Kitô hữu. Ngoài tuyên truyền, trong thực tế, Amazon là cái này.

Hình ảnh: Erwin Kräutler, © Holger Motzkau, CC BY-SA, #newsHkygqwwqmd