Clicks191
olek19801
2

447 już działa? Mamy dowody...

Dr Ewa Kurek o żądaniach władz kierowanych do muzeów.
www.youtube.com/watch

Dr. Piotr Stefanowski z Min. Kultury i Dziedzictwa?
Urząd marszałkowski.
Żądają listy NIERUCHOMOŚCI ”mniejszości narodowych” !!
Czemu żąda takich list – minister Kultury oraz NIK??
Zaniepokojenie dyrekcji muzeów. Czy będzie skuteczne?


Skany pism.
14 minut.