Clicks314
Victory
3

„Vy však mě uzříte…“

Ježíš říká apoštolům: „Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy živi budete.“ (J 14,19) Uzří apoštolové Krista? Ano, uzří Ho vzkříšeného na třetí den po Jeho smrti a pak se jim bude zjevovat čtyřicet dní. A ve světle slávy Ho také uzří ve chvíli své fyzické smrti, kdy už Ho budou vidět tak, jak je. Uzří Ho! První z apoštolů, kdo Jej takto uzřel, byl jeden z bratrů, za něž se přimlouvala jejich matka, aby seděli jeden po pravici a druhý po levici Kristově. Ježíš se jich tehdy zeptal: „Můžete pít kalich, který piji já?“ Jakub a jeho bratr Jan řekli: „Můžeme.“ Ježíš jim odpověděl: „Můj kalich budete pít.“ A také pili. První, kdo pil kalich utrpení byl Jan, který jako jediný z apoštolů prožil sjednocení s Kristovou smrtí tím, že byl ochoten i zemřít, a proto zůstal stát věrně pod křížem. A jeho bratr Jakub byl první z apoštolů, který jako mučedník obětoval život za Krista. Byl sťat mečem. Později za Krista položili život i všichni ostatní. Uviděli Krista! I my Ho uvidíme a po celou věčnost budeme vidět Jeho tvář. Ale podmínkou je zůstat věrný Kristu až do konce – do smrti.

Byzantský katolický patriarchát
maruška1 and 2 more users like this.
maruška1 likes this.
apredsasatoci likes this.
Zedad likes this.