Język
Wyświetlenia
6,7 tys.
ŚW.FILOMENA 1

Znaki czasu: Pan Jezus na Niebie /uwidoczniony na zdjęciu/ nadchodzący w obłoku z wielką mocą i chwałą.

Pan Jezus na Niebie

Historia wykonania zdjęcia w Poniedziałek Wielkanocny 2017r.

Moja narzeczona dostrzega piękne słońce (wyglądające jak Hostia) oświetlające Giżyckie molo i prosi mnie o wykonanie fotografii na tym pięknym tle. Po wykonaniu zdjęcia z początku nie zauważyliśmy na nim niczego szczególnego.

Dopiero po powrocie do domu i przeglądnięciu zdjęć z naszego wypadu, jedno zdjęcie okazało się wyjątkowe. Na wymienionej fotografii słońce uformowało się w postać Jezusa Chrystusa Króla Polski. Warto tutaj wspomnieć, że zdjęcie było robione pod słońce także uchwycone zjawisko na fotografii nie było widoczne podczas wykonywania fotografii.

Po podzieleniu się fotografią z kilkoma znajomymi w końcu o niej zapomniałem aż do 140 rocznicy objawień Matki Bożej Gietrzwałdzckiej. Po pokazaniu tego zdjęcia mojemu znajomemu Ryszardowi z Rycerstwa w ten dzień na powyższej uroczystości w Gietrzwałdzie, on zauważył twarz Jezusa Chrystusa z Całunu Turyńskiego uformowaną z chmur nad postacią Jezusa Chrystusa Króla Polski.Oto w ten sposób powyższe zdjęcie zyskało ponownie nowe życie i nabrało nowego wydźwięku.

Według mnie żyjemy w czasach, w których nadchodzi Król wszystkich królów, Król Polski, Król wszystkich Narodów, Jezus Chrystus. Według św. Faustyny za nim Jezus Chrystus przyjdzie jako Król Sprawiedliwy, przyjdzie jako Król Miłosierdzia. Takiego też go odbieram na tej fotografii, jako Króla Miłosierdzia i Króla Polski.

Jezus Chrystus umiłował sobie nasz kraj za wierność i ufność w Niego jaką poczyniliśmy przez cały okres naszej wiary i chce nam to wynagrodzić, wynosząc nasz Naród, ponad wszystkie na Ziemi.

Od autora tej wiadomości E-mailowej:
Oto zapowiedź nadejścia Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. Czy jednak ci którzy
walczą z Wolą Bożą, odrzucają Orędzia na Czasy Ostateczne redagowane przez Księdza Piotra Natanka i nie chcą się pojednać z Bogiem, przez to, że nie chcą się pojednać z tym wybranym Kapłanem, ci którzy zwalczają w sposób otwarty lub podstępny Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski i pozostałych narodów, i nie są również wierni wobec Tradycji Kościoła, czy ostoją się przed Królem chwały (Ps 24), przed Panem Zastępów (Ml 3, 1-5) i zostaną Zbawieni? Nie okazują też akceptacji i miłości bliźniego wobec Rycerzy Chrystusa Króla i poza nielicznymi wyjątkami - prześladują ich. A to właśnie Rafałowi - jednemu z Rycerzy Chrystusa Króla, dane było wykonać zdjęcie, na którym świadkowie tej fotografii - Joanna i Anna są też Żertwami Ofiarnymi, i potem zobaczyli to, co i my widzimy. Lecz czy wszyscy którzy oglądają to zdjęcie, mogą powiedzieć że widzą? Oby mieli oczy, które widzą, niech zobaczą! Niech zrozumieją w końcu, że Pan Jezus jest Tradycjonalistą, nie zmienia niczego ani w swoim nauczaniu, ani w Kościele który ustanowił, ani w Tradycji Kościoła której dał początek i kontynuację przez świętych ojców Kościoła.

Pokornie proszę wszystkich, którzy będą oglądać i powiększać tę oryginalną fotografię, by odrzucili pokusę zazdroszczenia łaski Bożej bliźnim, bo jest to jeden z grzechów przeciw Duchowi Świętemu.


Z Orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły, t. 13, s.125 – 126, 23-07-2011r.
Pan Jezus:(…) Ostrzegam was, że pomszczę każdą kroplę Mojej Krwi przelaną niegodnie. Ostrzegam was, że Moje Królestwo nadchodzi i muszą zginąć wszyscy, którzy się mu sprzeciwiają. Krew pokryje ziemię. Będziecie odchodzić nie pojednani, pełni waszych zdradliwych sekretów, ale przed Moją Sprawiedliwością nie ukryje się żaden grzech. Gubi was wasz lęk. Nie bójcie się ludzi, bo wprowadzacie Mnie tym w wielki gniew. Niech królowie tego świata posłyszą, że nie opuszczę Moich wiernych i będę dotykał ciężkim cierpieniem tych, którzy się nie nawrócą, aby mogli jeszcze przejrzeć. Nie nawrócicie się jednak i będę musiał ukarać was w sposób, który jest przeznaczony samym diabłom. Gdybyście mieli choć trochę Ducha Bożego, zdążylibyście przejrzeć. Przyjdzie na was kara synowie zła. Przyjdzie na was kara synowie diabła, bo Moje dzieci, im bardziej są odrzucane i samotne, tym bardziej przyciągam do Mnie i nie może ich dotknąć ludzka sprawiedliwość. Człowiek zanurzony we Mnie, poddany Mnie w każdym swoim doświadczeniu, nie może stracić ducha i błogosławieństwa w największym nawet ucisku. Ja zawsze jestem z nim i udzielam mocy do walki (…)

Z Orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły, Kościele obudź się! 1-10-2011r.
Pan Jezus: Rozdawajcie Moje Ciało z miłością, pamiętajcie, że to wciąż Ja, Ten sam, który pragnie wynagrodzenia i czci od każdej duszy. Teraz jest Mój święty moment, jaki dzielę z innymi duszami. Wśród nich są dusze ofiar i pokutników, które wraz ze Mną przeszły całą Kalwarię ofiarując Mi swoje cierpienia. Bądźcie dla nich święci, Ja pragnę tych dusz, bądźcie wobec nich pełni miłości. Pozwólcie Mojemu ludowi oddawać Mi cześć, pozwólcie im przyjmować mnie w uniżeniu, z czcią na kolanach.

Ja się uniżam stając się bezbronnym kawałkiem Chleba, a wy musielibyście umniejszyć się do ziarnka piasku, aby zadośćuczynić Mi za Moje uniżenie, a i to nie byłoby proporcjonalną ofiarą. Pozwólcie więc im chociaż symbolicznie klękać, aby mogli przez to wyrazić Kogo przyjmują, aby mogli okazać Mi, że i oni pragną się dla Mnie poniżyć i wiedzą, że choć skryłem się w małej cząstce chleba, jestem ich Panem i Królem i żądam uniżenia i czci.
Błogosławcie Moimi rękoma, bo wasze ręce nie należą do was, są Moje. Niech lud czci wasze dłonie, bo nie są waszą własnością.

Teraz Ja błogosławię was Moi najmilsi synowie. Wysłuchajcie Moich słów z uwagą, nie zatraćcie w świecie wielkiej tajemnicy, w jakiej was umiłowałem. Bądźcie świadomi waszego wybrania i waszej odpowiedzialności. Niech Mój Duch przeniknie wasze dusze, abyście pojęli Moje Słowa i oddali Mi chwałę, jakiej pragnę na ziemi. Amen.


Z Orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły z 20-03-2015r. Przyszłam, żeby zwyciężyć.

Matka Boża: Moje dziecko, posłuchaj Mnie. Dziś pragnę powiedzieć ci o Moim Synu. Jego objawienia, które Mi towarzyszyły, nie były przypadkowe, ale wszystkie ukazywały Chrystusa jako Króla, który powróci na Ziemię, aby sądzić narody. Do Niego należą wszystkie narody, nie tylko narody katolickie, dlatego osądzi je wszystkie, niezależnie od tego, czy w Niego wierzą czy nie, bo Chrystus jest Królem wszystkich, nie tylko tych, którzy uznają Go za swojego Króla. Na tym polega nieszczęśliwe położenie tych, którzy w Niego nie wierzą. Oni też będą przez Niego osądzeni. Czas, w którym żyjecie, to już ostatnia część Pisma świętego. Do świata przybliża się rozliczenie, czas, w którym Mój Syn objawi się jako Król, a Jego władza królewska obejmie wszystkie narody. Przybliża się chwila nadejścia Mojego Syna, a świat nie jest na nią przygotowany.

Chrystus, objawiając się jako Król, wzywa świat do uznania Jego władzy już teraz i do podporządkowania się jej. Jednak, jak sam mówi, nie przychodzi, aby was przestrzegać, ale aby was wezwać raz jeszcze do miłości. To pragnienie ukazuje jako swoją najgłębszą potrzebę, o którą zapyta was przy rozliczeniu – czy przynieśliście Mu miłość, o którą pytał. Jezus jest Królem miłości. Jego potęga i władza jest miłością. Jego czyny zawsze świadczą o miłości, więc świat nie musi się Go obawiać, jeżeli pozostaje Mu wierny. Jeżeli jednak odrzuca Jego miłość, odrzuca też Jego władzę. Jeżeli odrzuca Jego władzę , odrzuca Jego miłość. Trwajcie w oczekiwaniu nadejścia Mojego Syna. Wówczas zamiast odczuwać lęk, będziecie odczuwać tęsknotę, a chwila Jego rzeczywistego nadejścia stanie się dla was czasem radości, a nie czasem przerażenia. Kto uzna Jego prawowitą władzę na świecie, nie ma czego się lękać. Kto ją odrzuca, zostanie osadzony według swoich słów. Polska ma za zadanie ukazać tę prawdę światu i jako pierwsza znaleźć ocalenie, uznając Chrystusa Zbawiciela swoim Królem, a tym samym przyjmując Jego Wolę i Jego władzę. Dzięki temu znajdą ocalenie ci, którzy schronią się w jej granicach, a w swoich sercach uznają Boga za swego Króla. Módlcie się o to, aby tak się stało, bo w tej łasce pozostają uśpione kolejne łaski i cały świat jest ich spragniony.

Jezus nie będzie karał swoich poddanych, ale w dzisiejszym świecie ma ich zbyt mało.

Dzięki Intronizacji całe narody zostaną poddane Bogu. Módlcie się o pokorę dla świata. Błogosławię was wszystkich. Amen.


Z Orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły z 21-03-2015r. Przyszłam, żeby zwyciężyć.

Matka Boża: Moje dziecko, przychodzisz do Mnie z nadzieją, że uratuję świat. Gdyby ludzie wierzyli, że poprzez modlitwę rzeczywiście mogą poprawić los świata i swój własny, świat byłby uratowany, ale tak niewielu wierzy, Moja córko. Objawiam się właśnie dla tego, abyście poznali, że jestem rzeczywista i że Mój tytuł: „Królowa Polski” to nie napis wykreowany przez artystę, to nie pobożne życzenia waszych przodków, ale rzeczywista rola, jaka została Mi nadana na mocy prawa obowiązującego w waszym kraju wiele lat temu. Dopóki nie zostanę pozbawiona Mojego tytułu również na mocy prawa, jestem wasza Królową. Dlatego nie jest Mi obojętny los Mojego narodu. Chcę wam przypomnieć o tym tytule, bo wypowiadacie go ustami ale nie sercem. Wypowiadanie go sercem oznacza uznanie Mojej władzy i mądrości oraz prawa do kierowania waszym narodem.
Kiedy się objawiam, przychodzę jako Matka zatroskana o los swoich dzieci. W Polsce objawiam się jednak jako wasza Królowa, bo będąc Matką, nie przestaję być Królową. Tytuł, jaki został Mi nadany, upoważnia Mnie do ingerowania w losy Polski i do wyrażania Mojej woli wobec całego narodu. Nie chcę odebrać władzy rządzącym poprzez Moje objawienia, ale pragnę wskazać błędy i kierunek, w którym należy wam iść. Pragnę, aby Moja wola była respektowana. Cześć, jaką Mi oddajecie, jest za mała. Nie wystarczy Mi pozorne oddawanie czci poprzez zachowanie Moich nabożeństw.
Chciałabym przywrócić Polsce wiarę w to, że ma Królową. Moja władza w tym kraju jest jednak na tyle silna, na ile znajduje poparcie wśród Moich poddanych. Dlatego tak ważne jest Moje poczesne miejsce w waszych domach.
Ja przychodzę do waszych domów jako Matka, ale przebywam w nich jako Królowa. Przynoszę wam Mojego Syna, Króla całego świata, aby był Królem waszych domów. Nie odrzucajcie Go, ale złóżcie Mu pokłon i proście, aby pozostał z wami na zawsze.
Uzurpatorzy dążą do odebrania Mu władzy, ale Jego władza jest wieczna i nie może być Mu nigdy odebrana. Jezus prosi was o Koronę nie dlatego, aby jej nie posiadał, ale dla was, abyście znaleźli ocalenie w Jego miłosiernych ramionach.

Do Wykrotu przyszłam jako Królowa Polski i przyprowadziłam wam Króla. Mój Syn będzie królował, bo jeśli tylko zechce, Ja zawsze ustąpię Mu miejsca i usiądę u Jego stóp, aby oddać Mu pokłon. Mój tron należy do Niego. Moi poddani są Jego poddanymi, a każda Moja Korona zdobi Jego czoło. Każde Moje zwycięstwo jest Jego zwycięstwem. Poprowadzę was do Prawdy. Nie lękajcie się prawdy, bo jest samą miłością. Błogosławię was wszystkich w imieniu Mojego Syna. Amen.

Nocna pielgrzymka do Wykrotu w pierwsze soboty miesiąca.
www.nocnapielgrzymka.pl

___________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS CHRYSTUS: Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba / JESUS CHRIST: I will come in the clouds surrounded by all the angels and the saints in Heaven

JEZUS CHRYSTUS: Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios / JESUS CHRIST: Prepare to witness signs soon to be revealed from Heaven


Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz!

Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .

W Medjugorje pojawił się Krzyż na niebie

I POSŁUCHAJ:

23.09.2017r. - Znak na niebie zapowiadający nadejście Dnia Pańskiego (Powtórne przyjście Pana Jezusa)

I ZOBACZ:

Ks. Natanek - Cud pulsujacego Słońca na "Rózańcu do granic"
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Góry będą się zapadać, jeziora zlewać z morzami, a lądy zostaną zredukowane o jedną trzecią.