Ngôn ngữ
Lượt xem
25
vi.news

Linh mục Ai-len bị loại bỏ vì rao giảng chống phá thai

Đáng ngạc nhiên, Cha James Larkin của Clonskeagh, Dublin, đã bị loại khỏi nhiệm vụ giáo xứ của ông. Tin tức vẫn chưa được báo cáo bởi tổng giáo phận Dublin.

Nhưng một số nguồn độc lập đã viết về việc trục xuất trên phương tiện truyền thông xã hội. Theo họ, khối giáo xứ cuối cùng của Larkin là vào ngày 13 tháng 7. Nó kết thúc với sự hoan nghênh nhiệt liệt từ hội thánh.

Theo các nguồn tin này, lý do cho việc loại bỏ Larkin là lập trường của ông chống lại việc trưng cầu dân ý phá thai của Ai-len.

Hình ảnh: © National Party, CC BY, #newsMivbaqhulj