Clicks60
vi.news

Thông báo Syncretistic: Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ lớn Paris

Thánh lễ đầu tiên sau trận hỏa hoạn kinh hoàng vào tháng Tư đã được cử hành tại Nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 15 tháng 6 bởi Đức Tổng Giám mục của Paris, Michel Aupetit.

Ngày 15 tháng 6 là ngày lễ cung hiến Đức Bà.

Đức Tổng Giám mục và các vị đồng tế đội mũ bảo hiểm xây dựng. Chỉ có Aupetit bỏ mũ ra trong thời gian tận hiến (video dưới đây).

Theo một thông báo của tổng giáo phận, Thánh lễ đã được cử hành để nói rằng "Nhà thờ Đức Bà Paris trên hết ... là một nhà thờ, một nơi của đức tin, cầu nguyện, gặp gỡ, một nơi của sự hảo ý, một nơi mở cửa cho tất cả, những tín hữu hay là không, người Công giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái, vô thần..."

Hai tháng sau vụ cháy, chỉ 9% (80 triệu) cam kết tái thiết nhà thờ đã được thanh toán thực tế.

#newsBgodnxszjw