Jazyk
Zobrazení
187
Stylita 3 2

Boží slovo na den 14.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova (syna) Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.
Mk 1, 14-20
obr. Veneziano Lorenzo-Povolání apoštolů Petra a Ondřeje
Bratia a sestry
Pane, otvor mi ústa, aby som velebil tvoje sväté meno; očisť mi srdce od zbytočných, hriešnych a iných myšlienok;
osvieť mi rozum a zapáľ srdce, aby som sa modlil dôstojne, pozorne a nábožne, a tak dosiahol milosť pred pohľadom tvojej božskej velebnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

V. Pane, otvor moje pery.
R. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Zedad
Obraťte se a věřte evangeliu!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_01.htm

1. čtení:
Začátek listu Židům.
Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět. On je odlesk jeho (božské) slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným … Více