Clicks26
lt.news

Pranciškus „slaptuoju būdu“ keičia doktriną savo „dviprasmybėmis“

Pranciškaus „dviprasmiška kalba“ kelia didžiulį susirūpinimą britų senovės filosofijos ir patristikos profesoriui Džonui Ristui (83-ejų metų amžiaus).

Ristas yra vienas žymiausių mokslininkų, pasirašiusių balandžio mėnesio laišką, kuriame Pranciškus kaltinamas erezijų skleidimu.

Portalui NcRegister.com (gegužės 15) mokslininkas teigė, jog į dviprasmiškų ir prieštaringų idėjų skleidimą itin svarbiomis temomis turi būti žvelgiama, kaip į „planuotą bandymą“ pakeisti doktriną „slaptuoju būdu“.

Atsitiktinės dviprasmybės gali būti traktuojamos it bandymas įvesti painiavą, pripažįsta Ristas. Vis dėlto, Pranciškaus „užsitęsęs dviprasmybių skleidimas“ reikalauja
išvados, jog Romos Vyskupas „slaptumu“ siekia pasiekti, ko dar niekam nebuvo pavykę „atvirai ir nedviprasmiškai atmetant katalikų potvarkius“.

Romoje kyla gaisras, o tuo tarpu padėties sunkumas krypsta ten, kur Pranciškus, atrodo, linkęs Bažnyčią paversti į neaiškiai dvasingai aromatizuotą NPO (Ne pelno siekiančią organizaciją), tačiau šitai konservatoriams nėra apčiuopiama ar suprantama, nurodo Ristas.

Paveiksliukas: John Rist, #newsVoysdgfzbf