Jazyk

Boží slovo na den 12.1. A.D. 2018

Boží slovo na den Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým; …
Napsat komentář
henta
Opakování "matka moudrost" pravda zedadu?
Zedad
Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – řekne ochrnutému:
„Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“
kontiki se to líbí. 
henta
.... "Poslechni hlas lidu ve všem,
co ti řeknou. Nezavrhli totiž tebe,
ale mne, abych nebyl nad nimi králem"
.
....

Takovou výsadu měli! Mohli se na cokoliv
doptávat a dostávali odpověď
. Raděj
zvolili otroctví systému.
Nevděk lidského rodu, vůči svému Stvořiteli
a Vykupitelovi je stále stejný.
henta
...Abyste však věděli, že Syn člověka má
moc na zemi odpouštět hříchy
“ – řekne ochrnutému:
„Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů
!“....


Děkuji ti Pane Ježíši, že skrze své pastýře BKP,
nás učíš, denně, aspoň jednu hodinu. prožít
s tebou ukryti ve tvých ranách a obmývat se
tvou přesvatou Krví.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:
Všichni přední muži Izraele se shromáždili, přišli do Ramy k Samuelovi a řekli mu: "Hle, ty jsi zestárnul a tvoji synové nekráčejí ve tvých šlépějích. Ustanov nám tedy krále, ať nad námi vládne, jak je tomu u všech národů." Samuelovi se to však nelíbilo, že mu řekli: "Dej nám krále, ať nad námi vládne." Samuel se tedy modlil k Hospodinu. A Hospodin řekl … Více
Zedad se to líbí.