Wyświetlenia2,5 tys.
ŚW.FILOMENA
4

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

_____________________________________________________

„Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:«Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego» (…)”(Ap 7,1-3).

_____________________________________________________

P
ieczęć Boga Żywego została nam teraz przekazana w Księdze Prawdy.

Graficzne przedstawienie Pieczęci umieszczone po lewej stronie na górze strony zostało zaprojektowane po tym, jak Maria od Bożego Miłosierdzia otrzymała Boskie Orędzie z 20 lutego 2012 roku z godziny 12.20, w którym Bóg jej powiedział, że daje światu Pieczęć Boga Żywego, aby chronić przed antychrystem każdego, kto ją przyjmie.

Fragment tego Orędzia:

„Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie mam upodobania w myślach o karaniu Moich dzieci, bo ich kocham.

Oni są Moi, są Moim umiłowanym stworzeniem. Patrzenie na to, jak zły skaził ich dusze, jest Moją nieustanną udręką, ich umiłowanego Ojca.

Pragnę zabrać was wszystkich, kochane dzieci, które znacie i rozumiecie Moją Miłość do was, do Mojego pięknego Nowego Raju na ziemi.

Obiecuję wam, że prześladowania będą krótkie i że będziecie chronieni.
Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

Zdołacie z nią ujść uwadze tych, którzy spowodują niedolę w waszych krajach.

Moja Pieczęć jest Moją obietnicą zbawienia. Moja Moc wzrośnie poprzez was dzięki tej Pieczęci i żadna krzywda was nie spotka.

Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stworzycielowi wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty 33 – O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością.


O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen”.

Pieczęć Boga Żywego, Modlitwę Krucjaty 33, trzeba nosić zawsze przy sobie w jakiejkolwiek formie (treść tej Modlitwy) i mieć w swoich domach. Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzywda nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej sprzedawać i powinna być dostępna dla każdego.

W Orędziach znajdujemy także wiele innych nawiązań do Pieczęci. Tłumaczy się w nich jej rolę i znaczenie.

za: armiajezusachrystusa.pl/pieczec-boga-zywego/

PROSZĘ, WYDRUKUJ, PRZEŚLIJ DALEJ, UDOSTĘPNIJ WSZYSTKIM !!!

______________________________________________________________________________

Fragmenty Orędzi w których jest mowa o Pieczęci Boga Żywego:

"Będę chronić wszystkie Moje dzieci, które mają pieczęć Mojej miłości umieszczoną w ich duszach." 14.02.2012, 18:00

"Obiecuję wam, że prześladowanie szybko minie i będziecie chronieni. Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony. Z nią zdołacie uciec uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Zbawienia. Moja moc wzrośnie w was dzięki tej pieczęci i żadna krzywda was nie spotka. Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stwórcy wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, zostaną pobłogosławieniu tym boskim darem. Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością." 20.02.2012, 00:20

"Obiecałem, że zanim to nastąpi ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony na czołach tych, którzy wierzą we Mnie. ... Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości będzie w zasięgu Mojej ochrony przez cały czas. Ochrona ta obejmie wasze rodziny. To jest Moje ostateczne wołanie, aby ofiarować wam Moją Pieczęć Miłości. ... Wy, którzy Mnie znacie i przyjmujecie Moją Pieczęć wiedzcie, że będziecie mieli życie wieczne." 21.02.2012, 00:30

"Wy, Moi wyznawcy, którzy przyjmujecie Pieczęć Boga żywego, zostaliście pobłogosławieni. Nie musicie się martwić." 22.02.2012, 19:00

"Nigdy nie zapominajcie, aby się modlić do Ojca tak często jak to możliwe, o Pieczęć Boga Żywego, aby ochronić was i wasze rodziny." 29.02.2012, 17:30

"Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów. Odmawiajcie ją od teraz codziennie. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez księdza." 16.05.2012, 03:10

"Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Będzie ona chronić was i wasze rodziny, nie tylko duchowo, ale da wam także ochronę fizyczną. Jesteście pobłogosławieni, aby otrzymać Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest to, aby wszędzie, jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało." 16.05.2012, 17:38

"Moje dziecko, dzieci Boże będą w stanie chronić swoją wiarę, odwagę i bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą modlić się Modlitwą Krucjaty - Pieczęć Boga Żywego. Jest to jedna z ostatnich i największych Pieczęci Ochrony wysłanych z Nieba spośród wszystkich modlitw ofiarowanych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Ta pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana i jest związana z wielkimi boskimi mocami. Ceńcie ją wysoko i używajcie do ochrony, nie tylko siebie, ale waszych rodzin." 17.05.2012, 08:50

"Nastąpi kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, w jaki sposób żyjecie. Zasady, wiele z nich, będą oznaczały, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel, który trzymał was będzie pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii. 666 będzie wprowadzany tak samo, jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie do którego przyjęcia będziecie zmuszani. Raz wprowadzony zatruje nie tylko twój umysł i duszę, ale twoje ciało. To spowoduje epidemię mającą na celu zniszczenie większości ludności świata. Nie wolno przyjmować Znaku. Zamiast tego pouczam was, co macie zrobić. Wielu będzie akceptować Znak, ponieważ będą czuli się bezradni. Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować Znaku. Zostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, poszukiwania lub cel będą niewidoczne w oczach armii szatana." 01.06.2012, 20:15

"Moja szczerze umiłowana córko, jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał wielki dar dla ludzkości, Jego Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą złożyć przyrzeczenie wierności Jego Boskiej Woli. Proszę o złożenie tego przyrzeczenia przez wszystkie te dzieci Boże, które będą maszerować w Jego armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, w tym zatwardziałych grzeszników. Modlitwa Krucjaty (59) Przyrzeczenie wierności Bożej Woli" 13.06.2012, 16:00

"Pieczęć Boga Żywego będzie chronić was wszystkich i każdego z osobna." 06.07.2012, 16:15

"Wy, moi wyznawcy pamiętajcie, że jesteście chronieni przez cały czas Pieczęcią Boga Żywego. Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi. Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy do odpowiedniego przygotowania was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem Znaku Bestii." 20.07.2012, 17:46

"Proszę, trzymajcie Pieczęć Boga Żywego blisko siebie w swoich domach w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż wiele się ujawni." 01.08.2012, 16:45

"Proszę, rozpowszechniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie może być ona sprzedawana. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekazujcie jej kopie wszystkim, którzy potrzebują ochrony." 21.11.2012, 23:30

"Wtedy będziecie miotać się, by znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą dałem światu przez Mojego Ojca w tych Orędziach - ale wtedy będzie już za późno. Tylko ci, którzy akceptują tę Pieczęć, przechowują ją w swoich domach albo noszą przy sobie, zostaną ochronieni. Tylko ci, z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz." 04.04.2013, 19:45

"Trzeba zabiegać o Moją ochronę, a Pieczęć Boga Żywego należy dać jak największej liczbie dusz." 11.05.2013, 20:20

_______________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

MODLITWA "PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO" W RÓŻNYCH JĘZYKACH DO POBRANIA (PDF)

Matka Boża: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz


JEZUS CHRYSTUS: Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa

Ostrzeżenie dla wierzących, by nie odrzucali prawdziwych proroków

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS CHRYSTUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Nie zważajcie na wrzaski sprzeciwu, bo ludzka opinia w Moim Królestwie nic nie znaczy

JEZUS CHRYSTUS: Intelektualna pycha, zaślepiła was na prawdę wiedzy duchowej

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

I POSŁUCHAJ:

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem

Ekumeniczne wysiłki na rzecz uniwersalnej religii Franciszka (fałszywego proroka)

Ks. Natanek - Dzisiaj szatan rządzi władzami Watykanu
ŚW.FILOMENA
"Wy, moi wyznawcy pamiętajcie, że jesteście chronieni przez cały czas Pieczęcią Boga Żywego. Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi. Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy do odpowiedniego przygotowania was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem Znaku Bestii." 20.07.2012, 17:46
ŚW.FILOMENA
"Trzeba zabiegać o Moją ochronę, a Pieczęć Boga Żywego należy dać jak największej liczbie dusz." 11.05.2013, 20:20
2 komentarze użytkowniczki ŚW.FILOMENA więcej
ŚW.FILOMENA
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków. Kocham Cię, drogi Ojcze. …Więcej
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków. Kocham Cię, drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.
Tymoteusz i jeden inny użytkownik lubią to.
Tymoteusz lubi to.
stanislawp lubi to.
ŚW.FILOMENA
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.