Ngôn ngữ
298

Các bài Tweet chống trẻ em của Vatican làm ô danh ngay cả những người Tin lành

Vào ngày 6 tháng 2, Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng được điều hành bởi giám mục Argentina, Marcelo Sánchez Sorondo, tweet lại từ tài khoản Twitter "Casina Pio IV" bài báo của tờ New York Times có …
Viết một bình luận …