Clicks261
vi.news

"Thành phần chống Giáo hội ở ngay trong Giáo hội"

Nói đến ngày 18 tháng 5 tại "Diễn đàn Cuộc sống Rôma" hàng năm được tổ chức bởi "Tiếng nói của gia đình", Cha Linus Clovis đã nói về một cuộc đối đầu hiện tại giữa Giáo hội và các thành phần chống lại Giáo hội, "Rõ ràng là Giáo hội Công giáo và thành phần Chống Giáo Hội hiện đang tồn tại trong cùng một không gian bí tích, phụng vụ và pháp lý. "

Theo Clovis, các thành phần chống Giáo Hội đang tăng lên đang bảo vệ hệ tư tưởng thế tục và chấp nhận các biện pháp tránh thai, ly hôn, và hôn nhân đồng tính luyến ái. Phối hợp với các quyền lực thế tục, luật pháp và phương tiện truyền thông, nó đe doạ Giáo hội phải phục tùng. Các giám mục, giáo sĩ và hầu hết báo chí Công giáo bị đe doạ và giữ im lặng.

Cha Clovis gọi Đức Giáo Hoàng Francis là một "niềm phước lành vĩ đại và chân thật" bởi vì giáo huấn khả nghi của ông đang thúc đẩy các thành phần chống Giáo hội từ bóng tối đến một quan điểm rõ ràng hơn

Hình ảnh: Linus Clovis, #newsWyqqaeuslq