Język
Wyświetlenia
1,8 tys.
ŚW.FILOMENA 1

JEZUS: Ręka Boga wykorzysta niezwykłą aktywność Słońca, by ostrzec świat

JESUS: The Hand of God will use the sun to alert the world

piątek, 24 października 2014 roku, godz. 22.50

M
oja szczerze umiłowana córko, słońce jest jednym z najważniejszych znaków, gdy Boska Interwencja jest już bliska ujawnienia. Kiedy zobaczycie zmiany na słońcu, kiedy będzie się ono wydawało większe, będzie świeciło dłużej i niezgodnie z porą roku, wiedzcie, że przybliża się czas Mojego Powtórnego Przyjścia.

Ręka Boga wykorzysta niezwykłą aktywność Słońca, by ostrzec świat. Naukowcy nie będą w stanie podać przyczyny nagłych poruszeń na Słońcu i nietypowego zachowania tej gwiazdy, która przynosi wam światło. Bez światła Słońca ziemia pogrążyłaby się w ciemnościach.

W miarę jak zwiększają się grzechy ludzi, a grzech jest przyjmowany po prostu jako część ludzkiej natury, ziemia będzie się pokrywała duchem ciemności. Gdy grzech będzie ogarniał świat, słońce będzie powoli traciło blask i stawało się przyćmione. Gdy człowiek utraci poczucie miłości dla innych i stanie się nieczuły na ból, jaki zadaje innym z powodu grzechu, świat stanie się ciemniejszy – ciemniejszy duchem, ciemniejszy za dnia.

Będę nadal prowadził dzieci Boże aż do tej chwili. Pokażę wam drogę do Mojego Królestwa i ujrzycie Moje Światło. Nic was nie będzie rozpraszać na tej drodze, ponieważ wyraźnie zobaczycie, jak zło przynosi ze sobą straszliwą ciemność.

Słońce będzie zanikać, aż w końcu żadne światło nie będzie ogarniało ziemi przez trzy dni. Jedynym światłem będzie tylko to, które pochodzi z Prawdy. A czwartego dnia niebo się rozstąpi i światło – takie, że nigdy nie uwierzylibyście, iż jest ono możliwe – wyleje się z Niebios. Wtedy wszyscy ludzie, z każdego kraju, zobaczą Mnie jednocześnie w całej Mojej Chwale, gdy przyjdę odzyskać Królestwo obiecane Mi przez Mojego Ojca.

Nie obawiajcie się przygotowań, które są konieczne, aby każdy z was był gotowy na spotkanie ze Mną. Musicie się upewnić, że jesteście dobrze przygotowani na Mnie, bo to będzie Dzień, gdy przekażę wam klucze do Mojego Królestwa i odbędzie się wielkie świętowanie. Zło nie będzie już istniało w Moim Nowym Świecie, który nadchodzi, i sprawiedliwi połączą się w jedno ze Mną i wszystkimi aniołami i świętymi.

Musicie patrzeć na tę Misję, jakby była to dla was podróż. A każda część tej podróży przynosi wam nowe odkrycia – sposoby, dzięki którym dowiecie się, co jest potrzebne, aby przygotować się do kolejnego etapu. Z każdą pokonaną przeszkodą staniecie się silniejsi. Nawet najsłabsi spośród was ukończą tę podróż, bo Ja będę was prowadził z każdym krokiem, który podejmujecie, i wkrótce się ona zakończy.

Radujcie się, bo Moje Królestwo czeka, a czas będzie krótki.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-hand-of-god…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-10-24-22-5…

___________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS CHRYSTUS: Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios

JEZUS: Kary są częścią Bożych planów odnowienia ziemi, których celem jest zarówno oczyszczenie grzeszników, jak i ziemi, po której stąpacie. Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne Przyjście

JEZUS DO KAPŁANÓW: Błagam was, pracujcie usilnie, wykorzystując potęgę środków komunikacji i modlitwy, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: W wielu krajach będą widoczne nawałnice i będą one trwały tygodniami.