Clicks365
hr.news

Papinstvo se mora očistiti od "idolopoklonih akrecija"

Nakon pape Franje, papinska služba mora biti očišćena od "idolopoklonskih akrecija" nedavnih pontifikata, kako piše John Hunwicke na LiturgicalNotes.blogspot.com (16. ožujka).

To ponovno mora postati Petrinsko služenje koje se može obavljati "bez svakodnevnih katastrofa" običnog grešnog ljudskog bića s običnim ljudskim nedostacima ublaženim milošću Božjom, dodaje Hunwicke.

On naglašava da papinska vlast "nije osobna" na "individualistički" ili "hiroviti" način: "Sljedeći će papa morati zapamtiti da Veliku tradiciju mora predati nepatvorenom."

Slika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsXilfsvnzua