Clicks66
vi.news

Vatican ủy thác Familia Christi của Ý

Cộng đồng Cổ Lễ hưng thịnh Familia Christi của Ý đã được đặt dưới sự ủy thác của Hồng Y Luis Ladaria, giáo trưởng của Bộ Giáo Lý Đức Tin (ngày 1 tháng 12). Điều này khẳng định về những lời đồn đã được nói tới nói lui trong vài tháng.

Tân thượng cấp của Familia Christi bây giờ sẽ là Giám mục phụ trợ La Mã, Daniele Libanori SJ, 65. Thượng cấp thực tế đã bị loại bỏ.

Familia Christi được thành lập bởi Giám mục xuất sắc, Luigi Negri, của Ferrara, Italy. Giáo Hoàng Francis đã cho ông về hưu vào tháng 2 năm 2017 ngay sau sinh nhật lần thứ 75 của ông.

Chỉ một năm sau, cuộc đàn áp của Vatican tới Familia Christi đã bắt đầu với một cuộc viếng thăm, theo sau là một quá trình "thu thập thông tin".

Bây giờ, ủy viên phải xác định "các đường lối tương lai phù hợp" cho nhóm [tức là liệu Vatican muốn tiêu diệt Familia Christi hay biến nó thành cái gì khác].

Vào năm 2013, gia đình Familia Christi đã tiếp nhận một nhóm cựu tân giả của Dòng Thánh Francis Vô Nhiễm, những người đã đi trước khi các dòng thánh bị đặt dưới một ủy ban vào tháng 7 năm 2013. Điều này khiến Vatican rất giận dữ.

Trong những năm qua, Francis đã phá hủy một số cộng đồng hưng thịnh như các Hội Tu Sĩ Dòng Thánh Francis Vô Nhiễm, Hội Nữ tu Dòng Thánh Francis Vô Nhiễm, các Tiểu Nữ của Mẹ Mary. Họ "có tội danh" là người Công giáo.

#newsBiwxomurje