Wika
Mga Click
71
fil.news

FFSPX Nakatanggap ng Mensahe ng Suporta Mula sa mga Kardinal at mga Obispo

Kay Papa Francis ang pagkamakabago "ng walang kapitaganan o pagtatangi", at mas agresibo kaysa dati, ay nakontrol na ang Roma ayon kay Obispo Bernard Fellay, ang punong heneral ng Priestly Society of Saint Pius X (FSSPX).

Sa pagsasalita sa Buenos Aires para sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng FSSPX sa Argentina, sinabi ni Fellay sa kanyang tagapakinig na ang FSSPX ay patuloy na nakatatanggap ng mga mensahe ng suporta mula sa mga kardinal at mga obispo. Kahit mula kay Kardinal Gerhard Müller, isang tradisyonal na kalaban, ay humingi ng tulong, "Bukod dito nagsalita din siya sa ngalan ng iba pang mga Kardinal". Ang tulong ay may nilalamang "integrasyon sa Simbahan upang tulungang labanan ang pagiging makabago".

Sa dulo ng pagsasalita ni Fellay isang babae na nakatanggap ng parangal para sa kanyang serbisyo sa Kapatiran ang nagsabi, "Pagkatapos kong marining ang mga bagay na ito, ang tanging bagay na tila malinaw lamang sa atin ay ang kalituhan".

picture: Bernard Fellay, fsspx.news, #newsDksazjmymt