Wika
Mga Click
18
fil.news

Simbahang Polish Nagpaalam na Kay John Paul II

Ang Kumperensya ng mga Obispong Polish ay naglathala noong Hunyo 11 ng patnubay sa Amoris Laetitia.

Ang patnubay ay tungkol sa "pagkahabag", "paglunas" at "pagbibigay ng pag-asa" sa mga nangangalunya.

Hindi ito naglalaman ng malinaw na pahayag kung ang (kalapastanganang) Komunyon para sa mga nangangalunya ay tama o mali.

Dalawang taon pa lamang ang nakakalipas, noong Hulyo 2016, si Arsobispo Stanislaw Gadecki, ang Presidente ng Kumperensya ng mga Obispong Polish, ay sinabi sa The Tablet na ang Simbahan sa Poland ay tatangging magbigay ng komunyon sa mga diborsyado at muling nagpakasal na Katoliko sa kabila ng Amoris Laetitia ni Papa Francis.

"Kung ang kasal ay natapos na, wala ng basehan na magbigay ng komunyon sa muling ikinasal na mga diborsiyado".

Kinukumpirma nito ang lumang katotohanan: Huwag kang maniniwala sa salita ng Katolikong obispo.

picture: © Mazur, catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsRgjmodzygb